Inkoopdocumenten 2023

Op deze pagina staan alle documenten gepubliceerd die geldend zijn voor 2023 en horen bij de zorginkoop voor 2019-2023.

Aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023

Op 8 augustus 2022 heeft Menzis Zorgkantoor het landelijk en regionaal aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 gepubliceerd. Op 8 september zijn vragen beantwoord middels een Nota van Inlichtingen regionaal en landelijk. Deze documenten vindt u hieronder bij downloads.

Downloads

Aanvullend regionaal inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 Menzis Zorgkantoor Wet langdurige zorg (pdf)
Aanvullend landelijk inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 Wet langdurige zorg (pdf)
Format voor indienen projectvoorstellen (xls)
Nota van inlichtingen landelijk aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 (pdf)
Nota van inlichtingen regionaal aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 Menzis Zorgkantoor (pdf)

Inkoop 2022

Bekijk de zorginkoopdocumenten van 2022.

Inkoop 2022

Inkoopdocumenten ten behoeve van de zorginkoop 2019-2023

Regionale documenten inkoop Wlz
Werkinstructies Negometrix
Landelijke inkoopdocumenten
Nota van Inlichtingen