Inkoopdocumenten 2023

Op deze pagina staan alle documenten gepubliceerd die geldend zijn voor 2023 en horen bij de zorginkoop voor 2019-2023.

Aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023

Op 8 augustus 2022 heeft Menzis Zorgkantoor het landelijk en regionaal aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 gepubliceerd. Op 8 september zijn vragen beantwoord middels een Nota van Inlichtingen regionaal en landelijk. Deze documenten vindt u hieronder bij downloads.

Downloads

Aanvullend regionaal inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 Menzis Zorgkantoor Wet langdurige zorg (pdf)
Aanvullend landelijk inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 Wet langdurige zorg (pdf)
Format voor indienen projectvoorstellen (xls)
Nota van inlichtingen landelijk aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 (pdf)
Nota van inlichtingen regionaal aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 Menzis Zorgkantoor (pdf)

Aanbesteding Wlz 2023 via Negometrix

Publicatiedatum: 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het mogelijk voor zorgaanbieders zich in te schrijven om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Wlz 2023. De inschrijfprocedure vindt plaats via de online tenders van Negometrix. De sluitingstermijn is 29 juli 2022 om 17:00 uur.

In geval van positieve beoordeling zal de overeenkomst in gaan op 1 januari 2023. Deze is van kracht tot uiterlijk 31 december 2023.

Wanneer kunt u zich inschrijven?

  • Als u een geheel nieuwe zorgaanbieder in de Wlz bent en u wilt een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor;
  • Als u een overeenkomst heeft met enig ander Zorgkantoor in Nederland en u wilt ook een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor;
  • Als u een overeenkomst heeft met Menzis Zorgkantoor in 2022, maar u wilt zich in een nieuwe regio inschrijven.

In de procedure maken we onderscheid tussen bestaande en nieuwe zorgaanbieders. Voor de definities verwijzen we u naar pagina 26 van de aanvulling 2023 van het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 na NvI.

Als uw organisatie zorg levert in meerdere regio's, dan moet er per regio een inschrijving via Negometrix ingediend worden. U kiest hierbij voor de sector waarin het merendeel (>50%) van de klanten deel van uitmaken. U kunt zich dus maximaal 3 keer inschrijven (voor Arnhem, Groningen en/of Twente).

Meer informatie vindt u in onze inkoopdocumenten 2023 en de werkinstructies van Negometrix, zoals hieronder op deze pagina gepubliceerd.

Voldoet u op dit moment nog niet aan alle eisen om in te schrijven, dan heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de tussentijdse inschrijving in januari 2023 (startdatum contract 1 april 2023) en april 2023 (startdatum contract 1 juli 2023). Ook deze overeenkomsten kennen een einddatum van 31 december 2023.

Let op: u kunt zich maximaal twee keer inschrijven om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Wlz 2023.

V&V GZ GGZ
203273 Arnhem 203463 Arnhem 203466 Arnhem
203462 Groningen 203465 Groningen 203469 Groningen
203461 Twente 203464 Twente 203468 Twente

Inkoop 2022

Bekijk de zorginkoopdocumenten van 2022.

Inkoop 2022

Inkoopdocumenten ten behoeve van de zorginkoop 2019-2023

Regionale documenten inkoop Wlz
Werkinstructies Negometrix
Landelijke inkoopdocumenten
Nota van Inlichtingen