Inkoopdocumenten 2023

Op deze pagina staan alle documenten gepubliceerd die geldend zijn voor 2023 en horen bij de zorginkoop voor 2019-2023.

Aanvullend regionaal inkoopbeleid extra middelen VG 7 2023

Publicatiedatum: 27 juli 2023

In de voorjaarsnota van vrijdag 28 april 2023 heeft het kabinet een bedrag van €40 miljoen voor het jaar 2023 en €40 miljoen voor het jaar 2024 beschikbaar gesteld voor VG 7.

Op 7 juli 2023 heeft Menzis Zorgkantoor het document 'Aanvullend regionaal inkoopbeleid extra middelen VG 7 2023' gepubliceerd, waarin u leest hoe Menzis Zorgkantoor de toegekende middelen voor 2023 wil inzetten. In de Nota van Inlichtingen Aanvullend Beleid 2023-2024 VG 7 vindt u de antwoorden op de vragen die naar aanleiding van dit beleid zijn gesteld.

Aanvullende Bestuursverklaring 2023

De zorgaanbieder verklaart door het ondertekenen van de aanvullende Bestuursverklaring 2023 dat hij voor 2023 voldoet aan de gestelde voorwaarden, genoemd in dit aanvullende beleid. De aanvullende Bestuursverklaring 2023 dient uiterlijk vrijdag 4 augustus 2023 17:00 uur bij het zorgkantoor binnen te zijn. U kunt deze mailen naar het mailadres inkoopbeleid.wlz@menzis.nl met als onderwerp Aanvullende Bestuursverklaring VG 7.

Aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023

Op 8 augustus 2022 heeft Menzis Zorgkantoor het landelijk en regionaal aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 gepubliceerd. Op 8 september zijn vragen beantwoord middels een Nota van Inlichtingen regionaal en landelijk. Deze documenten vindt u hieronder bij downloads.

Downloads

Aanvullend regionaal inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 Menzis Zorgkantoor Wet langdurige zorg (pdf)
Aanvullend landelijk inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 Wet langdurige zorg (pdf)
Format voor indienen projectvoorstellen (xls)
Nota van inlichtingen landelijk aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 (pdf)
Nota van inlichtingen regionaal aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 Menzis Zorgkantoor (pdf)

Zorginkoopbeleid 2024 - 2026

Transformatie en daadkracht voor duurzaam toegankelijke langdurige zorg.

Naar inkoopbeleid 2024 - 2026

Inkoopdocumenten ten behoeve van de zorginkoop 2019-2023

Regionale documenten inkoop Wlz
Werkinstructies Negometrix
Landelijke inkoopdocumenten
Nota van Inlichtingen