Zorginkoop 2019-2023

In 2018 hebben wij ons vijfjarig inkoopkader Wlz gepubliceerd met als titel: ‘Tijd voor kwaliteit’. Hierin geven wij aan op welke thema’s Menzis Zorgkantoor zich de komende jaren richt.

Het Inkoopkader Wlz 2019-2023 blijft de basis de komende jaren, maar de zorg staat niet stil, dus wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. We informeren u op deze plek gedurende het jaar over de stappen die wij zetten op de thema’s uit ons vijfjarig beleid als ook over goede initiatieven vanuit zorgaanbieders.

Inkoop 2023

Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat Menzis het aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Tijd voor kwaliteit
Iconen met cijfers van Menzis zorgkantoor

Klantondersteuning

Hoe ondersteunt Menzis Zorgkantoor haar klanten?

Klantondersteuning

Levenspad klant

Hoe sluit Menzis Zorgkantoor aan bij het levenspad van de cliënt?

Levenspad klant

Regionale inzichten

Hoe ontwikkelt de langdurige zorg zich in de Menzis Zorgkantoorregio's?

Regionale inzichten

Geestelijke gezondheidszorg

Welke ontwikkelingen zien we in de GGZ?

Geestelijke gezondheidszorg


Innovatie

Wat gebeurt er op het gebied van innovatie?

Innovatie

Arbeidsmarkt

Wat zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt?

Arbeidsmarkt