Arbeidsmarkt

Wat zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt?

Het Zorgkantoor en zorgaanbieders signaleren dat de beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke en bereikbare zorg onder druk staat doordat er een tekort dreigt te ontstaan aan deskundig personeel. Daarnaast zien we dat er grenzen zijn aan de hoeveelheid mantelzorg die burgers kunnen leveren. De beschikbaarheid van zorg in de regio’s is één van de kerntaken van het Menzis Zorgkantoor.

 

Groeiend aantal vacatures

De arbeidsmarktproblematiek in de GZ speelt met name bij zorgaanbieders met klanten met een intensieve zorgvraag. Juist in teams die werken met klanten met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek en klanten met ernstige meervoudige beperkingen groeit het aantal moeilijk vervulbare vacatures. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor het behoud van personeel.

 

In de ouderenzorg zijn zorgaanbieders aan de slag gegaan met het aannemen van personeel met behulp van het kwaliteitsbudget. Als we kijken naar de toename van het aantal FTE zien we dat er extra personeel is aangenomen in de regio’s. Dit is een mooi beeld. Desalniettemin is het van belang dat we gezien de aankomende vergrijzing en beperkte beschikbaarheid volop blijven inzetten op het aantrekken van extra personeel in de regio’s.

Oplopende werkdruk

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg werken steeds vaker met ZZP’ers en uitzendkrachten, waardoor de loonkosten toenemen en er meer (risico op) discontinuïteit van zorg ontstaat. Hierdoor loopt de werkdruk voor het vaste personeel verder op, met een stijging van het verzuim en een groter verloop tot gevolg. Collegiale uitlening van personeel in de regio is mogelijk een antwoord. De sector heeft daarnaast ook te maken met een groep oudere medewerkers; hierbij roepen wij zorgaanbieders op om te investeren in deze groep, zodat zij langer inzetbaar blijven in de sector.

In de gehandicaptenzorg in de regio Twente zijn ook initiatieven gestart om personeel voor de sector te behouden. Stichting Het Maathuis werkt samen met collega-zorgaanbieders, ook op het vlak van HR. Zo streven zij er samen naar om mogelijkheden te creëren voor zorgprofessionals die zich breder in de zorg willen oriënteren. Hierin is het mogelijk om een pakket op maat aan te bieden met baangarantie voor de medewerker.

 

Samenwerking stimuleren

Zowel in de verpleeghuissector als in de gehandicaptenzorg is het tekort aan specialistisch medisch personeel een groeiend probleem. Zowel in de beschikbaarheid van SO-ers als AVG-artsen komen steeds meer knelpunten. Met ons inkoopbeleid stimuleren we regionale samenwerking en dat er nieuwe mensen opgeleid worden. Daarnaast is het noodzakelijk om, gezien de arbeidsmarktproblematiek, te kijken naar efficiënte organisatie van specialistische zorg. Zorgaanbieders ondernemen diverse initiatieven om problematiek in de arbeidsmarkt aan te pakken. Enkele voorbeelden hiervan vanuit de gehandicaptenzorg zijn.

Aanvraag deskundigheidsniveau personeel

In de verpleeghuissector is de mogelijkheid geboden om gebruik te maken diverse middelen om arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. In het kader hiervan zijn convenanten gesloten waar de inzet van transitiemiddelen aan gekoppeld zijn. Naast het convenant kunnen ook individuele aanbieders een aanvraag kwaliteitsbudget indienen.

Als we kijken naar de inzet van het kwaliteitsbudget tot nu toe zien wij in dat er in het algemeen met name leerlingen aangenomen zijn die opgeleid worden voor de zorgsector. Wij vinden dit een goede ontwikkeling om leerlingen vroegtijdig te binden aan zorgorganisaties.

Op dit moment ervaren wij steeds vaker dat er problemen ontstaan bij het waarborgen van de medische zorg in de diverse regio’s. Hierbij wordt het de uitdaging de aanwezige capaciteit optimaal te benutten. De optimale inzet van de aanwezige capaciteit van de Specialist Ouderengeneeskundige, Arts Verstandelijk gehandicapten en Huisartsen in samenhang met taakherschikking is een belangrijke opgave voor alle betrokken partijen. Menzis Zorgkantoor is hierover in gesprek met zorgaanbieders en andere betrokken partijen in de regio’s.

In de regio Achterhoek is hiervoor door Azora en Sensire een samenwerkingsverband opgericht (ATO) Ambulante Team Ouderengeneeskunde om de beperkte capaciteit van de SOG optimaal in te zetten. 

Het Ambulant Team Ouderengeneeskunde kan ingeschakeld worden, zodat huisartsen terug kunnen vallen op de specialisten als er sprake is van onvoldoende kennis en vaardigheden om de kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en complexe zorgvraag te behandelen en te begeleiden.

 

 

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.