Rolstoelen en Hulpmiddelen

Mobiliteitshulpmiddel en persoonsgebonden hulpmiddelen in een Wlz voorziening

De verstrekking van persoonsgebonden hulpmiddelen binnen Wlz-instellingen wordt geregeld door de zorgkantoren. Het zijn bovenbudgettaire verstrekkingen die op basis van Wlz, artikel 3.1.1 kunnen worden verstrekt.

Onder de persoonsgebonden hulpmiddelen vallen:

 • rolstoelen
 • prothesen
 • orthesen
 • therapeutisch elastische kousen
 • orthopaedische schoenen
 • persoonsgebonden kleding
 • maatwerk tilbanden
 • ligorthesen
Het zorgkantoor verzorgt het totale aanvraag- machtiging- en declaratietraject voor deze hulpmiddelen. Alvorens kan worden overgegaan tot levering wordt bij aanvragen beoordeeld of aan de regelgeving wordt voldaan:
 • Verzekerde dient ge├»ndiceerd te zijn voor de Wlz functies verblijf en behandeling en te verblijven op een voor verblijf met behandeling geoormerkte plaats;
 • Het hulpmiddel dient persoonsgebonden te zijn;
 • Er dient een duidelijke relatie te zijn tussen de inzet van het hulpmiddel en de opname-indicatie van de gebruiker.

De indicatiestelling voor persoonsgebonden hulpmiddelen is geobjectiveerd en geprotocolleerd waardoor voor verzekerden altijd de meest optimale voorziening wordt aangevraagd en er een snelle inzet van het hulpmiddel wordt gerealiseerd.

Mobiliteitshulpmiddel en persoonsgebonden hulpmiddelen

U als gecontracteerde zorgaanbieder kunt het protocol rolstoelverstrekking en protocol bovenbudgettaire Hulpmiddelen downloaden. In de protocollen vindt u informatie met betrekking tot wet en regelgeving, leveranciers, het standaardpakket en andere relevante informatie over de Rolstoelverstrekking en Hulpmiddelen die vanuit de Wlz verstrekt worden.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.