Cliëntenraad

Bent u lid van een cliëntenraad? Dan is de informatie op deze pagina interessant voor u.

Belang cliëntenraad

Elke zorginstelling voor langdurige zorg heeft een cliëntenraad. Deze komt op voor de belangen van cliënten. Ook voor ons als Zorgkantoor is het belangrijk dat een cliëntenraad haar rol goed kan vervullen. Daarom informeren wij cliëntenraden over de ontwikkelingen in de langdurige zorg en betrekken wij hen graag bij de gesprekken met de zorginstelling.

Informeren over ontwikkelingen

Voor alle cliëntenraden van gecontracteerde zorgaanbieders organiseren wij bijeenkomsten. Daarin delen we informatie en horen we graag wat er in uw cliëntenraad speelt en waar we bij kunnen helpen. Thema’s die tijdens deze bijeenkomsten aan bod komen, zijn onder meer het inkoopbeleid van Menzis Zorgkantoor en de relatie tussen cliëntenraad, bestuur en Zorgkantoor.

Ook sturen wij eenmaal per kwartaal een nieuwsbrief naar cliëntenraden. Om u te informeren over de laatste landelijke en regionale ontwikkelingen.

Panel van cliëntenraden

Sinds 2020 werken we met een panel van cliëntenraden. In dit panel komen leden van verschillende cliëntenraden samen. Met als doel om gezamenlijk informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Tegelijkertijd halen wij als Zorgkantoor input op hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Het panel komt ongeveer 5x keer per jaar (digitaal) bijeen om te praten over actuele onderwerpen. Denk aan onderwerpen zoals kwaliteit van zorg, arbeidsmarkt, technologie en inkoopbeleid.

Deelname aan het panel is vrijblijvend. U kunt zich op ieder moment aan- en afmelden.

Invloed cliëntenraad 

Als Zorgkantoor vinden wij het belangrijk dat een cliëntenraad haar rol goed kan vervullen. We betrekken de cliëntenraad graag bij de gesprekken met de zorginstelling. Zo kan de cliëntenraad aansluiten bij gesprekken tussen Zorgkantoor en bestuurder(s) en bij het locatiebezoek in het kader van kwaliteit. Ook heeft de cliëntenraad invloed op de inhoud van het kwaliteitsplan van de zorginstelling.

De kracht van de cliëntenraad ligt in het inbrengen van de ervaringen van cliënten. Door samen te werken in de driehoek Zorgkantoor, zorgaanbieder en cliëntenraad kunnen we elkaar versterken en van elkaar leren.

Bekijk ook de video waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het Zorgkantoor.

Belang clientenraad Zorgkantoor

Aanmelden panel

Heeft uw cliëntenraad interesse om aan te sluiten bij het panel? Of wilt u graag meer informatie? Neem contact op met een van onze klantexperts Wlz via e-mail.

Persoonlijke verhalen

Hoe is het om lid te zijn van het panel van cliëntenraden en wat komt er bij kijken? Lees het in een reeks persoonlijke gesprekken.
Lees interview