Belangrijke data 2021

Goede Wlz-zorg vraagt om goede samenwerking, afstemming en openheid. In onze planning vindt u alle gebeurtenissen rondom het regelen en organiseren van Wlz-zorg.

Data die belangrijk zijn voor de zorgaanbieders: zorginkoop Wlz, nacalculatie en herschikking. Maar ook data waarop u beleidspublicaties van ons kunt verwachten.

Kijk regelmatig, dan bent u steeds op de hoogte van belangrijke data voor uw eigen planning.

Contact

Belangrijke telefoonnummers, adressen en gegevens voor zorgaanbieders. 

 

 • AW319

  • 26 januari: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 december 2020
  • 23 februari: Uiterste datum aanleveren correcties AW319 over 2020 en AW319 januari 2021
  • 23 maart:Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 februari 2021
  • 28 april: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 maart 2021
  • 28 mei: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 april 2021
  • 23 juni: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 mei 2021
  • 23 juli: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 juni 2021
  • 24 augustus: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 juli 2021
  • 23 september: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 augustus 2021
  • 25 oktober: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 september 2021
  • 23 november: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 oktober 2021
  • 23 december: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 november 2021
  • 25 januari 2022: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 december 2021
  • 23 februari 2022: Uiterste datum aanleveren correcties AW319 over 2021 en AW319 januari 2022
 • EWS

  • 28 januari: Uiterste datum indiening EWS-format 4e kwartaal 2020
  • 28 april: Uiterste datum indiening EWS-format 1e kwartaal 2021
  • 28 juli: Uiterste datum indiening EWS-format 2e kwartaal 2021
  • 28 oktober: Uiterste datum indiening EWS-format 3e kwartaal 2021
 • Nacalculatie zonder kwaliteitsbudget

  • 15 februari 2021: Uitvraag extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2-virus.
  • 23 februari 2021: Deadline voor het aanleveren van correcties AW319 over 2020.
  • 5 maart 2021: Deadline voor het aanleveren extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2-virus, inclusief bestuursverklaring compensatie doorlopende kosten bij uw zorginkoper.
  • 5 maart 2021: Deadline insturen format gemotiveerd en/of PNL afwijken bij uw inkoper.
  • 11 maart 2021: Uiterlijke datum waarop Menzis Zorgkantoor u informeert over het vastgestelde bedrag dat als korting wordt opgenomen in de nacalculatie 2020 als dit voor u van toepassing is.
  • 1 april 2021: Deadline aanleveren invulformat m.b.t. de onderbouwing van de totstandkoming van de omzetwaarde (P*Q). Het bijgevoegde Excel document moet u per mail ingevuld retourneren aan uw beheersmedewerker.
  • 1 april 2021: Aanleveren kwaliteitscijfers 2020 bij Zorgprisma.
  • 1 april 2021: Terugkoppeling definitieve bedragen extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2 virus door zorgkantoor. Deze bedragen dient u in de nacalculatie 2020 op te nemen.
  • 15 april 2021: Zorgkantoor koppelt cliëntenmix + gemotiveerd afwijken richting Zorgprisma.
  • 15 april 2021: Terugkoppeling van zorgkantoor in te vullen bedrag kwaliteitsbudget NZa portaal Nacalculatie 2020.
  • 1 mei 2021: Deadline indienen concept versie rondrekenmodel kwaliteitsbudget 2020. U stuurt het rondrekenmodel in Excel naar uw zorginkoper.

  • 15 mei 2021: Deadline aanleveren rapport feitelijke bevindingen en ondertekend overzicht behorend bij verantwoording van het kwaliteitsbudget. U stuurt beide per mail naar uw zorginkoper.

  • 1 juni 2021: Deadline invoeren volledige definitieve nacalculatie-opgave 2020 in het NZa-portaal, inclusief controleverklaring.

  • 30 juni 2021: Deadline indienen definitieve nacalculatie 2020 bij de NZa door Menzis Zorgkantoor.

 • Nacalculatie met kwaliteitsbudget

  • 15 februari 2021: Uitvraag extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2-virus.
  • 23 februari 2021: Deadline voor het aanleveren van correcties AW319 over 2020.
  • 5 maart 2021: Deadline voor het aanleveren extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2-virus, inclusief bestuursverklaring compensatie doorlopende kosten bij uw zorginkoper.
  • 5 maart 2021: Deadline insturen format gemotiveerd en/of PNL afwijken bij uw inkoper.
  • 11 maart 2021: Uiterlijkedatum waarop Menzis Zorgkantoor u informeert over het vastgestelde bedrag dat als korting wordt opgenomen in de nacalculatie 2020 als dit voor u van toepassing is.
  • 1 april 2021: Deadline aanleveren invulformat m.b.t. de onderbouwing van de totstandkoming van de omzetwaarde (P*Q). Het bijgevoegde Excel document moet u per mail ingevuld retourneren aan uw beheersmedewerker.
  • 1 april 2021: Aanleveren kwaliteitscijfers 2020 bij Zorgprisma.
  • 1 april 2021: Terugkoppeling definitieve bedragen extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2 virus door zorgkantoor. Deze bedragen dient u in de nacalculatie 2020 op te nemen.
  • 15 april 2021: Zorgkantoor koppelt cliëntenmix + gemotiveerd afwijken richting Zorgprisma.15 april 2021: Terugkoppeling van zorgkantoor in te vullen bedrag kwaliteitsbudget NZa portaal Nacalculatie 2020.
  • 1 mei 2021: Deadline indienen concept versie rondrekenmodel kwaliteitsbudget 2020. U stuurt het rondrekenmodel in Excel naar uw zorginkoper.

  • 15 mei 2021: Deadline aanleveren rapport feitelijke bevindingen en ondertekend overzicht behorend bij verantwoording van het kwaliteitsbudget. U stuurt beide per mail naar uw zorginkoper.

  • 1 juni 2021: Deadline invoeren volledige definitieve nacalculatie-opgave 2020 in het NZa-portaal, inclusief controleverklaring.

  • 30 juni 2021: Deadline indienen definitieve nacalculatie 2020 bij de NZa door Menzis Zorgkantoor.

 • Herschikking en budget

  • 24 augustus: Uiterste indieningsdatum periode 7-2021 én eventuele correcties of afgekeurde berichten
  • 31 augustus: Uiterste indieningsdatum eventuele correcties of afgekeurde berichten over periode 7-2021
  • Begin oktober (onder voorbehoud): Ontvangst voorzet herschikking 2021. Na ontvangst van de voorzet herschikking 2021 heeft u 1 week de tijd om met Menzis Zorgkantoor tot afstemming te komen
  • 31 oktober: Uiterste datum indiening herschikkingsformulier 2021  bij de Nza (tenzij door NZa anders vastgesteld)
  • 12 november: Uiterste datum indiening budgetformulier 2022 bij de NZa (tenzij door NZa anders vastgesteld)
 • Kwaliteitskader

  Deze data volgen zo spoedig mogelijk.

 • Honoreringslijsten

  • 1 juli: Publicatie honoreringslijsten 2021 in Vecozo Zorginkoopportaal voor reeds gecontracteerde zorgaanbieders bij Menzis Zorgkantoor
  • 29 oktober: Uiterste datum overeenstemming honoreringslijst 2021
 • Contractering

  • 4 januari - 29 januari (tot 17:00 uur): Tussentijds inschrijven nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst per 1 april 2021
  • 1 april - 30 april (tot 17:00 uur):Tussentijds inschrijven nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst per 1 juli 2021
  • 28 mei:
  1. Publicatie Landelijk inkoopkader
  2. Publicatie update Menzis inkoopkader
  • 30 juni: Publicatie nota van inlichtingen
  • 1 juli - 31 juli (tot 17:00 uur): Inschrijving nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst 2022