Belangrijke data 2020

Menzis Zorgkantoor

Welke data zijn belangrijk voor mij als zorgaanbieder? 

Gedurende het kalenderjaar moet u als zorgaanbieder verschillende gegevens tijdig aanleveren. U vindt de data hieronder als geheugensteuntje.

 

AW319

 • 24 januari Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 december 2019
 • 25 februari Uiterste datum aanleveren correcties AW319 over 2019 en AW319 januari 2020
 • 24 maart Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 februari 2020
 • 28 april Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 maart 2020
 • 27 mei Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 april 2020
 • 24 juni Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 mei 2020
 • 23 juli Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 juni 2020
 • 25 augustus Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 juli 2020
 • 23 september   Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 augustus 2020
 • 23 oktober   Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 september 2020
 • 24 november   Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 oktober 2020
 • 23 december   Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 november 2020

 

Subsidieregeling extramurale behandeling

 • 17 januari: Aanleveren overeenkomst subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) 2020
 • 31 januari: Uiterste datum nieuwe inschrijvingen subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) 2020
 • 28 februari: Uiterste datum aanleveren overeenkomst nieuwe inschrijvingen subsidieregeling Extramurale Behandeling
 • 13 maart: Deadline retourzending van de getekende overeenkomst subsidieregeling EB 2020 voor nieuwe contractanten

EWS

 • 28 januari: Uiterste datum indiening EWS-format 4e kwartaal 2019
 • 28 april: Uiterste datum indiening EWS-format 1e kwartaal 2020
 • 28 juli: Uiterste datum indiening EWS-format 2e kwartaal 2020
 • 28 oktober: Uiterste datum indiening EWS-format 3e kwartaal 2020

Nacalculatie

 • 1 april: Uiterste datum aanleveren van de volledig ingevulde en door de accountant gewaarmerkte nacalculatieformulieren 2019 (inclusief de getekende controleverklaring)
 • 31 mei:
 1. Uiterste datum indiening nacalculatieformulieren 2019 bij de NZa
 2. Uiterste datum publiceren en beschikbaar stellen jaardocumenten 2019

Herschikking en budget

 • 23 augustus: Uiterste indieningsdatum periode 7-2019 én eventuele correcties of afgekeurde berichten
 • 31 augustus: Uiterste indieningsdatum eventuele correcties of afgekeurde berichten over periode 7-2019
 • Begin oktober (onder voorbehoud): Ontvangst voorzet herschikking 2019. Na ontvangst van de voorzet herschikking 2019 heeft u 1 week de tijd om met Menzis Zorgkantoor tot afstemming te komen
 • 31 oktober: Uiterste datum indiening herschikkingsformulier 2020 en budgetformulier 2021 bij de Nza (tenzij door NZa anders vastgesteld)

Kwaliteitskader

 • 31 maart: Uiterste datum indiening budgetformulieren kwaliteitsbudget 2020
 • 31 mei: Uiterste datum aanleveren kwaliteitsrapport
 • 1 juli: Uiterste datum aanleveren kwaliteitsverslag
 • 31 december: Uiterste datum aanleveren kwaliteitsplan 2021

Honoreringslijsten

 • 30 juni: Uiterste datum overeenstemming honoreringslijst 2020
 • 1 juli: Publicatie honoreringslijsten 2021 in Vecozo Zorginkoopportaal voor reeds gecontracteerde zorgaanbieders bij Menzis Zorgkantoor
 • 31 oktober: Uiterste datum overeenstemming honoreringslijst 2021
 • 1 november: Mededeling gunningspercentage 2021

Contractering

 • 2 januari - 31 januari (tot 17:00 uur): Tussentijds inschrijven nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst per 1 april 2020
 • 1 april - 30 april (tot 17:00 uur):Tussentijds inschrijven nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst per 1 juli 2020
 • 29 mei:
 1. Publicatie update Menzis inkoopkader
 2. Publicatie update Menzis inkoopkader
 • 15 juni: Uiterste datum indienen vragen ten behoeve van nota van inlichtingen
 • 30 juni: Publicatie nota van inlichtingen
 • 1 juli - 31 juli (tot 17:00 uur): Inschrijving nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst 2021

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.