Belangrijke data 2020

Menzis Zorgkantoor

Welke data zijn belangrijk voor mij als zorgaanbieder? 

Goede Wlz-zorg vraagt om goede samenwerking, afstemming en openheid. In onze planning vindt u alle gebeurtenissen rondom het regelen en organiseren van Wlz-zorg. Data die belangrijk zijn voor de zorgaanbieders: zorginkoop Wlz, nacalculatie en herschikking. Maar ook data waarop u beleidspublicaties van ons kunt verwachten.

Kijk regelmatig, dan bent u steeds op de hoogte van belangrijke data voor uw eigen planning. 

Planning downloaden

Wilt u de planning downloaden? Klik dan op 'Download planning' hiernaast.  

 • 24 januari: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 december 2019
 • 25 februari: Uiterste datum aanleveren correcties AW319 over 2019 en AW319 januari 2020
 • 24 maart: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 februari 2020
 • 28 april: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 maart 2020
 • 27 mei: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 april 2020
 • 24 juni: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 mei 2020
 • 23 juli: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 juni 2020
 • 25 augustus: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 juli 2020
 • 23 september: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 augustus 2020
 • 23 oktober: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 september 2020
 • 24 november: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 oktober 2020
 • 23 december: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 november 2020

 

 • 17 januari: Aanleveren overeenkomst subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) 2020
 • 31 januari: Uiterste datum nieuwe inschrijvingen subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) 2020
 • 28 februari: Uiterste datum aanleveren overeenkomst nieuwe inschrijvingen subsidieregeling Extramurale Behandeling
 • 13 maart: Deadline retourzending van de getekende overeenkomst subsidieregeling EB 2020 voor nieuwe contractanten
 • 28 januari: Uiterste datum indiening EWS-format 4e kwartaal 2019
 • 28 april: Uiterste datum indiening EWS-format 1e kwartaal 2020
 • 28 juli: Uiterste datum indiening EWS-format 2e kwartaal 2020
 • 28 oktober: Uiterste datum indiening EWS-format 3e kwartaal 2020
 • 25 februari 2020: Deadline voor het aanleveren van correcties AW319 over 2019.
 • 11 maart 2020: Uiterlijke datum waarop Menzis Zorgkantoor u informeert over het vastgestelde bedrag dat als korting wordt opgenomen in de nacalculatie 2019 als dit voor u van toepassing is. 
 • 1 april 2020: Deadline indienen verantwoording en rondrekenmodel kwaliteitsbudget 2019. U stuurt het (ondertekende) rondrekenmodel in Excel en in pdf naar uw zorginkoper (indien van toepassing).
 • 1 april 2020: Deadline aanleveren invulformat m.b.t. de onderbouwing van de totstandkoming van de omzetwaarde (P*Q). Het bijgevoegde Exceldocument moet u per mail ingevuld retourneren aan uw beheersmedewerker.
 • 1 april 2020: Deadline invoeren definitieve nacalculatie-opgave 2019 in het NZa-portaal.
 • 15 april 2020: U ontvangt van het zorgkantoor een overzicht met de nacalculatie kwaliteitsbudget 2019 (indien van toepassing).
 • 1 mei 2020: Deadline aanleveren rapport feitelijke bevindingen en ondertekend overzicht behorend bij verantwoording van het kwaliteitsbudget. U stuurt beide per mail naar uw zorginkoper (indien van toepassing).
 • 31 mei 2020: Deadline indienen definitieve nacalculatie 2019 bij de NZa door Menzis Zorgkantoor.
 • 23 augustus: Uiterste indieningsdatum periode 7-2019 én eventuele correcties of afgekeurde berichten
 • 31 augustus: Uiterste indieningsdatum eventuele correcties of afgekeurde berichten over periode 7-2019
 • Begin oktober (onder voorbehoud): Ontvangst voorzet herschikking 2019. Na ontvangst van de voorzet herschikking 2019 heeft u 1 week de tijd om met Menzis Zorgkantoor tot afstemming te komen
 • 31 oktober: Uiterste datum indiening herschikkingsformulier 2020 en budgetformulier 2021 bij de Nza (tenzij door NZa anders vastgesteld)
 • 31 maart: Uiterste datum indiening budgetformulieren kwaliteitsbudget 2020
 • 31 mei: Uiterste datum aanleveren kwaliteitsrapport
 • 1 juli: Uiterste datum aanleveren kwaliteitsverslag
 • 31 december: Uiterste datum aanleveren kwaliteitsplan 2021
 • 30 juni: Uiterste datum overeenstemming honoreringslijst 2020
 • 1 juli: Publicatie honoreringslijsten 2021 in Vecozo Zorginkoopportaal voor reeds gecontracteerde zorgaanbieders bij Menzis Zorgkantoor
 • 31 oktober: Uiterste datum overeenstemming honoreringslijst 2021
 • 2 januari - 31 januari (tot 17:00 uur): Tussentijds inschrijven nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst per 1 april 2020
 • 1 april - 30 april (tot 17:00 uur):Tussentijds inschrijven nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst per 1 juli 2020
 • 29 mei:
 1. Publicatie update Menzis inkoopkader
 2. Publicatie update Menzis inkoopkader
 • 15 juni: Uiterste datum indienen vragen ten behoeve van nota van inlichtingen
 • 30 juni: Publicatie nota van inlichtingen
 • 1 juli - 31 juli (tot 17:00 uur): Inschrijving nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst 2021

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.