Innovatie

Wat gebeurt er op het gebied van innovatie?

De trends in zorgland zijn evident; er is een toename in het aantal mensen dat een beroep doet op langdurige zorg, tegelijkertijd zien we in diezelfde periode een forse afname van de beroepsbevolking. De inzet van zorgtechnologie, eHealth, (bewezen) innovatie, preventie, slimmer werken en behoud van personeel is onontbeerlijk om de beschikbaarheid van zorg in toekomst te kunnen borgen.

 

Werkzaamheden verplaatsen 

Daarnaast vindt er een maatschappelijke verschuiving plaats. In het in april 2019 verschenen CPB-rapport 'Kennissynthese over de zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen' is aangegeven dat technologische hulpmiddelen een grotere rol (gaan) spelen in de zorg en leiden tot veranderingen in de aard van de werkzaamheden van professionals. Werkzaamheden van zorgprofessionals verplaatsen zich, waarbij zij zich moeten richten op andere aspecten van de zorgvraag van klanten zoals welbevinden, eigen regie en preventie. Dit alles betekent dat er behoefte is aan innovatie, in de breedste zin van het woord.

 

Innovatie moet waarde toevoegen

Er zijn veel innovaties die toegepast kunnen worden in de Wlz. Zo zijn er innovaties die het werken voor medewerkers ‘slimmer’ kan maken, zijn er innovaties die het welbevinden van klanten kunnen bevorderen door hun eigen regie te geven en zijn er innovaties denkbaar die (secundaire) preventieve taken op zich kunnen nemen. Menzis Zorgkantoor is van mening dat zorgtechnologie en innovatie gericht moet zijn op waardetoevoeging voor de klant en de zorgverlener en ziet het als een goede ontwikkeling dat zorgaanbieders actief bezig gaan met vernieuwingen.

 

Kennisdeling

Menzis Zorgkantoor ziet het als taak om lerende netwerken te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen zorgaanbieders om zo best practices met elkaar te delen. Daarom werken wij samen met de Technologie en Zorg Academie. Om zorgaanbieders de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen met diverse technologische innovaties heeft de Technologie en Zorg Academie een probeerservice in Almelo en Enschede. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Technologie en Zorg AcademieHet Zorgkantoor ziet deze website als één van de mogelijkheden om kennis te delen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

 

Innovatie in de arbeidsmarkt

Menzis Zorgkantoor ziet vele innovaties ontstaan die bij kunnen dragen aan het welbevinden en eigen regie van onze klanten, maar mogelijk ook een oplossing kunnen bieden voor de arbeidsmarktproblematiek. Bij het thema arbeidsmarkt worden voorbeelden benoemd die in de ouderenzorg toegepast worden. Ook in de gehandicaptenzorg zien we vele initiatieven.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.