Als u geen software heeft die iWlz conform de geldende versie kan verwerken en aanmaken, kunt u gebruikmaken van de Menzis-applicatie ZOTO-web. Hiervoor heeft u naast een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor ook een VECOZO-certificaat nodig.

Wat biedt ZOTO-web?

ZOTO-Web biedt de volgende toepassingen:

  • Op de hoogte houden van ontwikkelingen door het tonen van nieuwsberichten
  • Inzien en beheer van wachtlijstgegevens
  • Het aanmaken van melding aanvang zorg- en mutatieberichten (MAZ/MUT)
  • Het inzien van cliëntgegevens

Hieronder kunt u de handleiding downloaden.

iWlz

iWlz is de iStandaard om cliënten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen. Van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en declaratie. Elke ketenpartij geeft via iWlz informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Zo is de informatie die gevraagd wordt in de AW319 mede gebaseerd op zorggegevens zoals deze uitgewisseld worden via de iWlz. Het informatieverkeer verloopt via elektronische berichten, en op basis van landelijk gemaakte afspraken en vastgestelde regels.
Het is noodzakelijk dat u beschikking heeft over de iWlz informatie en voldoet aan de verplichte aanleveringen vanuit iWlz.

Tijdig en juist

Een tijdig en juist iWlz-berichtenverkeer is nodig om de zorgbemiddeling voor onze gezamenlijke klant goed uit te voeren en om tijdige oplegging van de eigen bijdrage door het CAK te bewerkstelligen. Om die reden is uw prestatie op het iWlz-berichtenverkeer onderdeel van onze overeenkomst en het bijbehorende Beleid Maatregelen & Sancties.

Prestatiemeting iWlz

De prestatiemeting iWlz wordt maandelijks gemeten vanaf januari tot en met december. De norm voor de MAZ is 5 werkdagen en de norm voor de MUT is 10 werkdagen. De prestaties worden op stichtingsniveau gemeten. De norm mag één keer overschreden worden, ongeacht de AGB-code en berichtsoort. De eerste overschrijding van de norm wordt als waarschuwing gezien. Vanaf de tweede overschrijding vindt sanctionering plaats.

Bezwaar

De scores zijn maandelijks terug te vinden op ZOTO-Web. Deze zijn uiterlijk de tweede werkdag na afloop van de maand zichtbaar. Bezwaar maken tegen de prestatiemeting is mogelijk tot en met de 15e van de maand waarin de prestatiemeting is gepubliceerd. Het bezwaar kan alleen ingediend worden via het VECOZO Notitieverkeer. Reacties na de 15e van de maand worden niet meer in behandeling genomen.
Heeft u nog vragen over uw resultaat of wilt u uw proces verbeteren, zoekt u dan contact met de afdeling Zorgregistratie. Dit kan via het VECOZO Notitieverkeer of via telefoonnummer 088 222 90 00.

Contact

Belangrijke telefoonnummers, adressen en gegevens voor zorgaanbieders.