Publicatie Nota van Inlichtingen Aanvullend beleid 2025

In de Nota van inlichtingen vindt u de antwoorden op de vragen die door u naar aanleiding van het Aanvullend Beleid 2025 zijn gesteld

Op 1 juli 2024 heeft Menzis Zorgkantoor de Nota van Inlichtingen gepubliceerd over het Aanvullend Beleid 2025. Ook zijn er vragen gesteld over de Nota van Wijziging 2024. Tot slot kunnen bestaande aanbieders met een 1-jarige overeenkomst en nieuwe aanbieders zich vanaf vandaag inschrijven voor een overeenkomst in 2025. Op deze pagina leest u hier meer over.

Nota van Inlichtingen Aanvullend Beleid 2025

In de Nota van inlichtingen vindt u de antwoorden op de vragen die door u naar aanleiding van het Aanvullend Beleid 2025 zijn gesteld. Bij het verwerken en beantwoorden van de vragen hebben wij de vragen met een gelijke strekking “ontdubbeld” en vervolgens beantwoord. Tevens zijn vragen door ons geanonimiseerd. U kunt de Nota van Inlichtingen vinden bij de inkoopdocumenten op onze website.

Vragen naar aanleiding van Nota van Wijziging d.d. 31 mei 2024

  • Voor vragen over de tariefsystematiek 2024 verwijzen wij naar de Nota van Inlichtingen behorende bij het Aanvullend beleid 2025. Het Zorgkantoor hanteert in 2025 dezelfde tariefsystematiek als omschreven in de Nota van Wijzigingen 2024, waardoor de Nota van Inlichtingen daarover de relevante inzichten verschaft. 
  • Het totale tariefpercentage is maximaal 100% van het NZa-tarief. Het is dus niet mogelijk om met een module boven een tariefpercentage van 100% uit te komen (basistariefpercentage + modules).
  • Via Vecozo ontvangen aanbieders waar het tariefpercentage wijzigt een gewijzigd addendum 2024. NB: in de declaratiesystemen hoeft u niets aan te passen.
  • De tariefsaanpassing wordt meegenomen in de herschikking 2024. Dit geldt ook voor de wijziging in het NHC-tarief. Voor de aanlevering van de AW319 houdt de zorgaanbieder de tarieven aan zoals die golden op 1 januari 2024. De ophoging wordt met terugwerkende kracht over de afgelopen maanden in één keer betaald tijdens de eerstvolgende betaalronde na de herschikking 2024.
  • Bij een nieuwe meerzorgaanvraag vult u in het meerzorgsjabloon het "oude" tariefpercentage in dat u eind 2023 is toegestuurd. Gedurende het gehele jaar 2024 hanteert u dit oude tariefpercentage. Een eventuele aanpassing van het tariefpercentage verwerken wij bij de herschikking/nacalculatie.

Inschrijven aanbieders met overeenkomst t/m 31-12-2024 en nieuwe aanbieders

Zoals beschreven in paragraaf C.2 van het Aanvullend Inkoopbeleid 2025 kunnen bestaande zorgaanbieders met een overeenkomst tot en met 31 december 2024 met Menzis Zorgkantoor en (voor Menzis Zorgkantoor) nieuwe zorgaanbieders zich uiterlijk 31 juli 2024 17:00 uur inschrijven via een online tender in Mercell voor een overeenkomst 2025.

Hieronder vindt u de links per sector en regio naar de betreffende tenders in Mercell. Werkinstructies over het werken in Mercell vindt u bij de inkoopdocumenten op onze website.