Wlz in het buitenland

Heeft u een Wlz-indicatie en gaat u op vakantie of verblijft u tijdelijk in het buitenland? In een aantal situaties heeft u recht op (een vergoeding van) Wlz-zorg. Hierbij maken we onderscheid tussen zorg in natura (zin) en het persoonsgebonden budget (pgb).

Met zorg in natura in het buitenland

Woont u in een instelling of ontvangt u zorg thuis via een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt)? En gaat u tijdelijk naar het buitenland? Dan heeft u recht op de benodigde Wlz-zorg of een vergoeding daarvan. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor (een vergoeding van) Wlz-zorg in het buitenland.

Binnen de EU/EER en Zwitserland kunt u maximaal 1 jaar Wlz-zorg krijgen. Daarbuiten geldt een maximum van 13 weken. Ontvangt u palliatieve zorg en wilt u naar het buitenland? Dan kunt u maximaal 1 jaar langdurige zorg krijgen.

Vergoeding

De vergoeding voor de kosten van Wlz-zorg in het buitenland is nooit hoger dan het bedrag dat voor die zorg in Nederland wordt betaald. Het is mogelijk dat niet alle kosten van Wlz-zorg in het buitenland worden vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan geldt, ook in het buitenland, een eigen bijdrage.

Aanvraag

Neem voordat u naar het buitenland gaat, contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Doe dit tijdig. Informeer naar de voorwaarden van een vergoeding van Wlz-zorg in het buitenland en vraag na hoe u de aanvraag kan indienen. Dit kan per zorgverzekeraar verschillend zijn.

Met een persoonsgebonden budget in het buitenland

Dan kunt u gebruikmaken van uw (pgb) en zorg in het buitenland inkopen. Wel gelden er andere voorwaarden. Buiten de Europese Unie geldt een maximale periode van 13 weken per kalenderjaar. Gaat u naar een land binnen de Europese Unie? Dan mag dat ook langer: maximaal een jaar. U kunt met uw pgb alleen binnen de Europese Unie logeeropvang inkopen.

Meer over pgb in het buitenland