Wat is langdurige zorg?

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen of mensen met een handicap. Langdurige zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor langdurige zorg uit de Wlz heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met een Wlz-indicatie krijgt u alle begeleiding en zorg die nodig is. Zoals verpleging en verzorging. Het Zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg en helpt u bij het regelen.

In een instelling of thuis

Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar u kunt ook thuis blijven wonen met intensieve zorg. Dit kan alleen als u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. In de wet staat namelijk dat de zorg verantwoord en doelmatig moet zijn. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt uw situatie.

Langdurige zorg ontvangen

Heeft u langdurige zorg nodig? We vertellen u graag wat er komt kijken bij het aanvragen van langdurige zorg.

Naar stappenplan

Langdurige zorg is bijvoorbeeld:

  • Verblijf in een zorginstelling of zorg thuis;
  • Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding;
  • Medische zorg (bij opname);
  • Dagbesteding;
  • Vervoer van en naar de plek van behandeling;
  • Hulpmiddelen.

U krijgt alleen die vormen van zorg die nodig zijn. Er zijn nog diverse andere vormen van zorg mogelijk. In de Wet langdurige zorg staat precies welke zorg u kunt krijgen.

Langdurige zorg is er voor mensen:

  • met ernstige en blijvende beperkingen;
  • die blijvend 24 uur per dag zorg in de buurt nodig hebben;
  • die permanent toezicht nodig hebben.

Veel voorkomende vragen