Wat is langdurige zorg?

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen of mensen met een handicap. Langdurige zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor langdurige zorg uit de Wlz heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met een Wlz-indicatie krijgt u alle begeleiding en zorg die nodig is. Zoals verpleging en verzorging. Het Zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg en helpt u bij het regelen.

In een instelling of thuis

Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar u kunt ook thuis blijven wonen met intensieve zorg. Dit kan alleen als u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. In de wet staat namelijk dat de zorg verantwoord en doelmatig moet zijn. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt uw situatie.

Veel voorkomende vragen

De Wlz is een volksverzekering en wordt betaald via loonbelasting en inkomensafhankelijke premies. Bijna iedereen die in Nederland woont en werkt betaalt hieraan mee. Het zorgkantoor ontvangt van de overheid budget om de Wlz-zorg in een regio in te kopen. Het zorgkantoor betaalt de zorgaanbieder ook de geleverde zorg.
Krijgt u zorg uit de Wlz en bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u ook een eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:

  • Verblijf in een zorginstelling: met een zogeheten Wlz-indicatie (hier staat in dat u Wlz-zorg nodig heeft) krijgt u de benodigde zorg in een zorginstelling. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Soms kunt u Wlz-zorg ook thuis krijgen.
  • Persoonlijke verzorging en verpleging: Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.
  • Medische zorg (bij opname): Bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.
  • Dagbesteding: Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Vervoer naar de plek van behandeling: Zoals vervoer naar het ziekenhuis.
  • Hulpmiddelen: Denk aan een rolstoel of medicijnen.

Samen met uw zorgverleners spreekt u af welke zorg u krijgt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan.

Er zijn nog diverse andere vormen van zorg mogelijk. In de Wet langdurige zorg staat precies welke zorg u kunt krijgen.

Bij zorg in natura contracteert en betaalt het Zorgkantoor de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelen wij de administratie daaromheen. Voor langdurige zorg regelt het Zorgkantoor dit vanuit de Wlz.

Het persoonsgebonden budget (pgb) in de Wlz maakt mogelijk dat u zelf de zorg inkoopt en de administratie regelt. U kunt met dit budget zelf bepalen welke zorg u inkoopt en wie u daarvoor inschakelt. Een pgb voor de Wlz kunt u aanvragen bij het Zorgkantoor.
Neem direct contact met ons op.

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt mensen, om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Allerlei groepen komen in aanmerking voor de Wmo, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Uw gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg voor een beperkte groep mensen. Deze mensen hebben blijvend, de hele dag toezicht of intensieve zorg dichtbij nodig hebben. Uw zorgkantoor regelt de uitvoering van de Wlz. 

Het Centrum Indicatiestellign Zorg (CIZ)  bepaalt of u een indicatie voor de Wlz krijgt. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden om zorg uit de Wet langdurige zorg te krijgen, is de gemeente en/of uw zorgverzekeraar verantwoordelijk.

Wmo- hulp aanvragen

Wilt u contact met ons?

 

Vragen over langdurige zorg
Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur)

 

Vragen over uw pgb
Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur)

Of stel uw vraag via ons contactformulier


Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.