Wat is langdurige zorg?

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen of mensen met een handicap. Langdurige zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor langdurige zorg uit de Wlz heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met een Wlz-indicatie krijgt u alle begeleiding en zorg die nodig is. Zoals verpleging en verzorging. Het Zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg en helpt u bij het regelen.

In een instelling of thuis

Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar u kunt ook thuis blijven wonen met intensieve zorg. Dit kan alleen als u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. In de wet staat namelijk dat de zorg verantwoord en doelmatig moet zijn. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt uw situatie.

Hulp bij het regelen?

Heeft u langdurige zorg nodig? We helpen u om uit te zoeken of:

Hulp bij het regelen

Langdurige zorg is bijvoorbeeld:

 • Verblijf in een zorginstelling of zorg thuis;
 • Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding;
 • Medische zorg (bij opname);
 • Dagbesteding;
 • Vervoer van en naar de plek van behandeling;
 • Hulpmiddelen.

U krijgt alleen die vormen van zorg die nodig zijn. Er zijn nog diverse andere vormen van zorg mogelijk. In de Wet langdurige zorg staat precies welke zorg u kunt krijgen.

Langdurige zorg is er voor mensen:

 • met ernstige en blijvende beperkingen;
 • die blijvend 24 uur per dag zorg in de buurt nodig hebben;
 • die permanent toezicht nodig hebben.

Veel voorkomende vragen

 • Wie betaalt de zorg uit de Wlz?

  De Wlz is een volksverzekering en wordt betaald via loonbelasting en inkomensafhankelijke premies. Bijna iedereen die in Nederland woont en werkt, betaalt hieraan mee. Het Zorgkantoor ontvangt van de overheid budget om de Wlz-zorg in een regio in te kopen. Het Zorgkantoor betaalt de zorgaanbieder ook de geleverde zorg.

  Krijgt u zorg uit de Wlz en bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u ook een eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg.

 • Welke zorg kan ik krijgen?

  In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:

  • Verblijf in een zorginstelling: Met een zogeheten Wlz-indicatie (hier staat in dat u Wlz-zorg nodig heeft) krijgt u de benodigde zorg in een zorginstelling. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Soms kunt u Wlz-zorg ook thuis krijgen.
  • Persoonlijke verzorging en verpleging: Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.
  • Medische zorg (bij opname): Bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.
  • Dagbesteding: Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Vervoer naar de plek van behandeling: Zoals vervoer naar het ziekenhuis.
  • Hulpmiddelen: Denk aan een rolstoel of medicijnen.

  Samen met uw zorgverleners spreekt u af welke zorg u krijgt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Er zijn nog diverse andere vormen van zorg mogelijk. In de Wet langdurige zorg staat precies welke zorg u kunt krijgen.

 • Wat betekent zorg in natura?

  Bij zorg in natura contracteert en betaalt het Zorgkantoor de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelen wij de administratie daaromheen. Voor langdurige zorg regelt het Zorgkantoor dit vanuit de Wlz.

 • Wat betekent pgb?

  Het persoonsgebonden budget (pgb) in de Wlz maakt mogelijk dat u zelf de zorg inkoopt en de administratie regelt. U kunt met dit budget zelf bepalen welke zorg u inkoopt en wie u daarvoor inschakelt. Een pgb voor de Wlz kunt u aanvragen bij het Zorgkantoor.

  Neem direct contact met ons op.

 • Wat is het verschil tussen Wmo en Wlz?

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Allerlei groepen komen in aanmerking voor de Wmo; zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Uw gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

  De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg voor een beperkte groep mensen. Deze mensen hebben blijvend, de hele dag toezicht of intensieve zorg dichtbij nodig. Uw Zorgkantoor regelt de uitvoering van de Wlz.

  Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u een indicatie voor de Wlz krijgt. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden om zorg uit de Wet langdurige zorg te krijgen, is de gemeente en/of uw zorgverzekeraar verantwoordelijk.