Voorbereiden op bewuste-keuze-gesprek

Voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) nodigen wij u uit voor het bewuste-keuze-gesprek. Dit persoonlijke gesprek vindt plaats op een afgesproken locatie. Bijvoorbeeld bij u thuis.

Waar gaat het gesprek over?

De keuze voor een pgb staat centraal in dit gesprek, we bespreken met u:

 • Uw (zorg)situatie
 • Uw beweegredenen om voor een pgb te kiezen
 • Hoe u de zorg wilt organiseren
 • De rechten en plichten die bij een pgb horen
 • De administratie en het PGB Portaal
 • Uw vragen

Tijdens het gesprek informeren wij u over de vervolgstappen die u moet nemen om uw pgb-aanvraag af te ronden.

Hoe bereidt u zich voor?

 • Bedenk welke zorg u precies nodig heeft van welke zorgverleners (dit omschrijft u in het aanvraagformulier en het budgetplan);
 • Denk na over uw rol als gewaarborgde hulp (dit omschrijft u in de verklaring gewaarborgde hulp);
 • Bedenk wat familie en vrienden voor u kunnen doen;
 • Zorg dat u weet welke rechten en plichten u heeft met een pgb (zie 10 punten pgb-vaardigheid);
 • Schrijf uw vragen op die u wilt stellen, zo vergeet u niks.

Komt u er niet uit? Weet dat u altijd recht heeft op hulp van een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner geeft gratis informatie en advies en kan helpen het gesprek voor te bereiden.

Wie is er bij het gesprek aanwezig?

Heeft u een gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger? Dat vindt het gesprek met deze persoon plaats. We vinden het fijn als u als budgethouder ook aanwezig kunt zijn. Lukt dit niet? Dat vinden we jammer, maar het gesprek kan wel gewoon doorgaan.

Heeft u geen gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger? Dan vindt het gesprek met u als budgethouder plaats. Uw partner of een direct familielid is uiteraard ook van harte welkom.

Heeft u nog vragen?

Schrijf uw vragen op en bespreek de vragen met de consulent. Heeft u een vraag die niet kan wachten? Neem dan contact op met de afdeling pgb Wlz. Of lees verder op de pagina Hulp bij het aanvragen van een pgb. In 6 stappen leggen we uit wat er komt kijken bij het aanvragen van een pgb.

Aanvragen pgb

Vul deze formulieren digitaal in voor uw bewuste-keuze-gesprek:

  Gebruik Adobe Acrobat Reader voor het digitaal invullen van de formulieren.

  Handige folders pgb

  Lees deze informatie goed door, zodat u goed voorbereid bent op het gesprek:

  Vindt uw gesprek via beeldbellen plaats? Lees de handleiding door:

  Veelgestelde vragen