Voorbereiden op bewuste-keuze-gesprek

Voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) nodigen wij u uit voor het bewuste-keuze-gesprek. Dit persoonlijke gesprek vindt plaats op een afgesproken locatie. Bijvoorbeeld bij u thuis.

Waar gaat het gesprek over?

De keuze voor een pgb staat centraal in dit gesprek, we bespreken met u:

 • Uw (zorg)situatie
 • Uw beweegredenen om voor een pgb te kiezen
 • Hoe u de zorg wilt organiseren
 • Het pgb-beheer: de rechten en plichten die bij een pgb horen
 • De pgb-administratie
 • Uw vragen.

Tijdens het gesprek informeren wij u over de vervolgstappen die u moet nemen om uw pgb-aanvraag af te ronden.

Hoe bereidt u zich voor?

 • Bedenk welke zorg u precies nodig heeft van welke zorgverleners (dit omschrijft u in het aanvraagformulier en het budgetplan).
 • Bedenk wie het pgb gaat beheren: u of iemand anders. 
 • Als u wilt dat iemand anders uw pgb gaat beheren, dan moet die persoon weten welke rechten en plichten horen bij het pgb.
 • Bedenk wat familie en vrienden voor u kunnen doen.
 • Schrijf uw vragen op die u wilt stellen, zo vergeet u niks.

Komt u er niet uit? Weet dat u altijd recht heeft op hulp van een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner geeft gratis informatie en advies en kan helpen het gesprek voor te bereiden.

Wie is er bij het gesprek aanwezig?

Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger?

Dan vindt het gesprek met deze persoon plaats. We rekenen erop dat u als budgethouder ook aanwezig bent.

Weet uw wettelijk vertegenwoordiger al dat hij/zij uw pgb niet wil beheren?

Zoekt u dan alvast iemand anders en nodigt u deze persoon ook uit voor het bewuste-keuze-gesprek. We kunnen deze persoon dan meteen toetsen op pgb-vaardigheid. Het voorkomt dat we het bewuste-keuze-gesprek op een later moment moeten overdoen.

Heeft u geen wettelijk vertegenwoordiger?

Dan vindt het gesprek met u als budgethouder plaats. Uw partner of een direct familielid is uiteraard ook van harte welkom. Wilt u dat iemand anders uw pgb gaat beheren? Dan nodigt u deze persoon ook uit voor het bewuste-keuze-gesprek. We kunnen deze persoon dan meteen toetsen op pgb-vaardigheid. Het voorkomt dat we het bewuste-keuze-gesprek op een later moment moeten overdoen.

Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

Als uw pgb wordt toegekend, kunt u contracten met uw zorgverleners opstellen. Deze contracten heten zorgovereenkomsten. Er zijn verschillende soorten zorgovereenkomsten. Bij elke zorgovereenkomst hoort een zorgbeschrijving. Dit zijn twee aparte formulieren.

Pas als u een zorgovereenkomst heeft, kunt u uw zorgverleners uit het pgb betalen en de zorgkosten declareren.

We nemen u stap voor stap mee in dit proces.

Stap 1:
Weet u niet goed welke zorgovereenkomst u moet gebruiken? Op de website van de SVB vindt u een keuzehulp.

Let op: pas via de link bij stap 2 download u de juiste zorgovereenkomst.

Stap 2: 
Download de juiste zorgovereenkomst. U vult de zorgovereenkomst volledig (digitaal) in en laat deze op de juiste manier ondertekenen.

Stap 3: 
Download de zorgbeschrijving. U vult de zorgbeschrijving volledig (digitaal) in en laat deze op de juiste manier ondertekenen.

Stap 4
Dien de zorgovereenkomst én de zorgbeschrijving gezamenlijk in bij het Menzis Zorgkantoor via e-mail: pgbwlz@menzis.nl.

Wilt u de formulieren per post sturen? Onderaan onze contactpagina vindt u het postadres.

Heeft u nog vragen?

Schrijf uw vragen op en bespreek de vragen met de consulent. Heeft u een vraag die niet kan wachten? Neem dan contact op met de afdeling pgb Wlz. Of lees verder op de pagina Hulp bij het aanvragen van een pgb. In 6 stappen leggen we uit wat er komt kijken bij het aanvragen van een pgb.

Aanvragen pgb

Vul deze formulieren digitaal in voor uw bewuste-keuze-gesprek:

  Gebruik Adobe Acrobat Reader voor het digitaal invullen van de formulieren.

  Pgb-beheerder regelen

  Voor het regelen van het beheer van uw pgb zijn dit belangrijke documenten:

  Handige folders pgb

  Lees deze informatie goed door, zodat u goed voorbereid bent op het gesprek:

   Vindt uw gesprek via beeldbellen plaats? Lees de handleiding door:

   Veelgestelde vragen