Zorg aanvragen

U heeft zorg, verpleging of begeleiding nodig of kunt u niet meer zelfstandig wonen? Deze zorg moet u aanvragen. Graag leggen we uit waar u welke zorg moet aanvragen.

Wlz–zorg bij ziekte, handicap of ouderdom

Heeft u verpleging of hulp nodig bij (langdurige) ziekte, handicap of ouderdom? Dan gaat het om Wlz-zorg. Wlz-zorg vraagt u aan bij het CIZ: het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ bekijkt of u aanspraak kunt maken op Wlz-zorg, en hoeveel en welke hulp u dan krijgt. U kunt gebruik maken van Zorg in natura of u koopt zelf uw zorg in via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Wmo-hulp in huis, aangepast vervoer of woningaanpassing

Heeft u hulp in de huishouding nodig? Of wilt u aangepast vervoer, een rolstoel of een woningaanpassing? Dit soort hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U vraagt deze hulp aan bij uw eigen gemeente.

Zorgatlas

In de zorgatlas staan alle zorgaanbieders waarmee Menzis een contract heeft afgesloten. De Zorgatlas vindt u op onze website:

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.