Gewaarborgde hulp voor pgb is per 1 juli 2024 afgeschaft

Een budgethouder die het eigen pgb niet kan of wil beheren, wijst een pgb-beheerder aan in plaats van een gewaarborgde hulp.

De gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 juli 2024 afgeschaft. Bent u budgethouder en heeft u nu een gewaarborgde hulp? Menzis Zorgkantoor neemt hierover contact met u op. Voor 1 juli 2028 moet het beheer van het pgb zijn aangepast. Als u uw eigen pgb niet kunt of wilt beheren, wijst u een pgb-beheerder aan in plaats van de gewaarborgde hulp.

U hoeft nu niets te doen

Als een gewaarborgde hulp het pgb beheert, kan diegene dit blijven doen. Wel is daarvoor een administratieve aanpassing nodig. U hoeft op dit moment niets te doen. We nemen hiervoor contact op met de budgethouders voor wie een aanpassing nodig is.

Vastleggen wie uw pgb-beheerder is

Met een pgb kunt u uw eigen zorg inkopen. Als u uw pgb niet zelf beheert, doet iemand anders dit namens u. Volgens de nieuwe regels is dit de pgb-beheerder. Een wettelijk vertegenwoordiger kan pgb-beheerder zijn, of iemand die via het machtigingsformulier gemachtigd wordt. Wat u moet regelen om vast te leggen wie uw pgb beheert, hangt af van uw situatie.

Wat betekent deze verandering voor u?

We voeren deze verandering door vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. Dit doen we samen met alle zorgkantoren. Heeft u vragen over wat dit voor u betekent? Vul dan onze korte checklist in. Beantwoord de vragen en ontdek wat er voor u verandert en wat u moet doen.

Wat betekent dit voor mij?

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Beantwoord de vragen in onze checklist en ontdek wat er voor u verandert.

Bekijk wat er voor u verandert