Woo-verzoek indienen

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig. We maken al veel informatie openbaar. Kijk daarom eerst of de informatie die u zoekt al openbaar is. Is dat niet het geval, dien dan een verzoek in.

Iedereen kan bij Menzis Zorgkantoor een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken. Sommige overheidsinformatie is niet zomaar openbaar. Omdat er bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens instaan. Om die informatie te krijgen, moet u eerst een Woo-verzoek doen. Eerder heette dit een Wob-verzoek.

Menzis Zorgkantoor maakt al veel openbaar

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig. We maken al veel informatie openbaar. U hoeft hiervoor geen verzoek te doen. U kunt deze informatie vinden op de pagina’s uit het overzicht.

Welke informatie is al openbaar?

Vraag ons of een Woo-verzoek nodig is

Staat de informatie die u zoekt niet in een van de pagina’s hierboven? Neem dan even contact op. We kunnen u in veel gevallen informatie toesturen zonder dat u daar een Woo-verzoek voor hoeft in te dienen.
In dat geval neemt u contact op met de Woo-contactpersoon van Menzis Zorgkantoor via e-mailadres of contactformulier. Geef hierbij aan dat u advies nodig heeft rondom het doen van een Woo-verzoek. Ook kunt u vragen stellen over de afhandeling van uw Woo-verzoek, of andere vragen over de Woo.

Contactpersoon Woo
E-mailadres: WOO-WLZ@menzis.nl

Criteria Woo-verzoek

Een Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende criteria:

  • In het verzoek staat zo precies mogelijk waarover u informatie vraagt;
  • Het gaat om informatie die in documenten staat en die Menzis Zorgkantoor ook echt heeft;
  • De informatie moet gaan over beleid van het Menzis Zorgkantoor of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Als het voor ons niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt u om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Woo-verzoek per e-mail indienen

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt de informatie die u zoekt onder de Woo? Doe dan een Woo-verzoek. Wij hebben daarna 4 weken de tijd om uw verzoek af te handelen. Wanneer u veel of ingewikkelde informatie vraagt, dan mogen wij er maximaal 2 weken langer over doen om antwoord te geven op uw verzoek.

Dien uw Woo-verzoek in per e-mail: WOO-WLZ@menzis.nl

Openbaar voor iedereen

Als Menzis Zorgkantoor informatie met een Woo-besluit openbaar maakt, dan moet die voor iedereen beschikbaar zijn. U vindt de Woo-besluiten op deze website zodra ze zijn gepubliceerd