Onafhankelijke cliëntondersteuning 2023

Cliëntondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de te ontvangen zorg. Wij lichten graag toe hoe de zorgkantoren onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor 2023.

De inkoopronde 2023 voor OCO-organisaties die in 2022 een contract hebben

De zorgkantoren hebben besloten om de overeenkomsten met de huidige organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz in principe voort te zetten met een overeenkomst voor 2023.
Als u voor deze nieuwe overeenkomst in aanmerking wil komen, dan verzoeken wij u de Instemmingsverklaring 2023 in te vullen en voor 29 juli 2022 naar ons toe te sturen. U ontvangt in oktober een nieuwe overeenkomst.

Tijdschema

Sluiting indienen Instemmingsverklaring/inschrijving 2023

Vrijdag 29 juli 2022 om 17.00 uur

Beoordeling door zorgkantoren

1 augustus tot 15 september 2022

Mogelijkheid tot bezwaar

Tot 29 september 2022 17.00 uur

Bekrachtigen overeenkomst & bekendmaking voorlopig budgetplafond 2023

Oktober 2022

U ontvangt uiterlijk 1 juni 2022 van ons een brief over bovenstaande procedure.

Inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2022

Wilt u meer weten over de inkoop van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning van het jaargang 2022?

OCO 2022

De inkoopronde 2023 voor nieuwe organisaties

Er is per zorgkantoorregio ruimte voor maximaal 4 organisaties. Klik hier voor een overzicht van de organisaties die op dit moment actief zijn in de regio’s van Menzis Zorgkantoor.
Wij hebben besloten in de regio Twente in 2023 geen vierde organisatie te contracteren gezien de schaalgrootte van de regio, de druk op de budgetten en de voorbereiding voor nieuw inkoopbeleid OCO 2024. Als u voldoet aan de voorwaarden en u wilt in 2023 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan cliënten in een regio waar nog ruimte is voor nieuwe organisaties, dan kunt u daar inschrijven.

In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2022, het Addendum 2023 en de overeenkomst 2023 staat welke informatie zorgkantoren willen ontvangen als onderbouwing van uw inschrijving. Stuur uw aanmelding en bijhorende documenten per e-mail op naar het betreffende zorgkantoor.

Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 15 september 2022 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak er gemaakt wordt voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2023. Zorgkantoren sluiten overeenkomsten voor één jaar.

Tijdschema

Fase

Wie

Datum

Publicatie addendum op landelijk inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning en start inschrijving

Zorgkantoor

1 juni 2022

Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen

OCO organisatie

Tot uiterlijk 16 juni 2022 12:00

Publicatie Nota van Inlichtingen

Zorgkantoor

30 juni 2022

Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

OCO organisatie

Uiterlijk 29 juli 2022 17.00 uur

Beoordeling door zorgkantoren

Zorgkantoor

Vanaf 1 augustus 2022

Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen

Zorgkantoor

15 september 2022

Mogelijkheid tot bezwaar

OCO organisatie

29 september 2022

Uiterste moment van reactie op bezwaar

Zorgkantoor

13 oktober 2022

Sluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Zorgkantoor

Oktober 2022

Ingangsdatum overeenkomst

OCO organisatie

1 januari 2023