Onafhankelijke cliëntondersteuning 2022

Inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 2022

Cliëntondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de te ontvangen zorg. Wij lichten graag toe hoe de zorgkantoren onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor 2022.

Voor het jaar 2022 hanteren we een eenjarig inkoopkader

Belangrijke reden om voor dit moment geen meerjarenkader te ontwerpen, ligt in een aantal toekomstige ontwikkelingen die in 2022 verder uitgekristalliseerd wordt. De resultaten van de Pilots Volwaardig Leven en een aantal andere lopende ontwikkelingen, vormen belangrijke input voor 2023 en verder. Vanaf 2023 zijn we van plan te gaan werken we met een meerjarig inkoopkader.

In het inkoopkader en overeenkomst staan welke eisen worden gesteld

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopkader 2022 en in de overeenkomst 2022 zijn deze eisen nader ingevuld.

Opnieuw inschrijven

Wilt u een overeenkomst afsluiten binnen één van de regio’s van Menzis Zorgkantoor?
U kunt zich tot en met 1 augustus 2021 17.00 uur inschrijven voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning in de zorgkantoorregio’s Arnhem, Groningen en Twente. Dat geldt ook voor de organisaties die in 2021 al een overeenkomst hebben.

Duur overeenkomst

Met alle gecontracteerde organisaties worden overeenkomsten gesloten voor één jaar.

De zorgkantoren maken uiterlijk 15 september 2021 bekend met welke organisaties zij een contract afsluiten
In het inkoopkader staat welke criteria van belang zijn voor de beoordeling van de inschrijvingen. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen de zorgkantoren welke organisaties zij contracteren. Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 15 september 2021 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak het zorgkantoor wil maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2022.
Tijdschema voor inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning:

Publicatie van het Inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2022 en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving 28 mei 2021
Mogelijkheid tot stellen van vragen 17 juni 2021
Publicatie van Nota van Inlichtingen 2022 30 juni 2021
Sluiting inschrijving voor inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 1 augustus 2021 (17.00 uur)
Beoordeling door zorgkantoren Vanaf 2 augustus 2021
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen
15 september 2021
Mogelijkheid tot bezwaar 29 september 2021
Uiterste moment van reactie op bezwaar 15 oktober 2021
Sluiten overeenkomsten inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning Oktober 2021
Ingang overeenkomst 1 januari 2022