Beschikking

Heeft u een Wlz-indicatie ontvangen voor langdurige zorg? En wilt u thuis blijven wonen om daar de zorg te ontvangen? Dan beoordelen wij of uw situatie daarvoor geschikt is. We informeren u via een beschikking over het resultaat van onze beoordeling (positief of negatief).

Waarom ontvang ik een beschikking?

U krijgt van ons een beschikking, omdat u, uw mantelzorger/contactpersoon of uw zorgaanbieder een aanvraag heeft gedaan om uw Wlz-zorg thuis te ontvangen. Bijvoorbeeld via een:

  • Modulair pakket thuis (mpt);
  • Volledig pakket thuis (vpt);
  • Persoonsgebonden budget (pgb);
  • Combinatie van een mpt en pgb.

Thuis wonen kan tijdelijk zijn, totdat u wordt opgenomen. Maar u kunt ook de wens hebben om thuis te blijven wonen, bijvoorbeeld in een aanleunwoning, een aangepaste woning of een geclusterde huur- of koopwoning. U ontvangt ook een beschikking in situaties waarin een mpt of vpt gecombineerd wordt met een toeslag. Bijvoorbeeld voor palliatief terminale zorg (PTZ) of een ademhalingstoeslag.

Op de pagina Welke zorg kan ik kiezen vindt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden voor zorg thuis.

Duur beschikking

Een beschikking voor zorg thuis wordt voor de duur van uw Wlz-indicatie afgegeven. Tenzij we hier gemotiveerd van willen afwijken. Bijvoorbeeld als uw zorgaanbieder twijfelt of de zorg thuis verantwoord gegeven kan worden.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadvies.

Voorbeeld beschikking met uitleg

We vinden het belangrijk dat de tekst van een beschikking voor iedereen duidelijk te begrijpen is. Daarom geven we u in een voorbeeld beschikking graag uitleg.

Pgb beschikking

Heeft u een persoonsgebonden budget aangevraagd? Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een toekenningsbeschikking.

Naar toekenningsbeschikking

Veelgestelde vragen