Welkom in de langdurige zorg

We begrijpen dat er in de langdurige zorg veel op u afkomt. Wat moet u regelen? Welke keuzes kunt u maken? Menzis Zorgkantoor is er voor u.

Nieuw in de langdurige zorg

U heeft een indicatie voor de langdurige zorg ontvangen voor partneropname of behandeling. Menzis Zorgkantoor regelt de langdurige zorg voor alle inwoners uit de regio’s Arnhem, Groningen en Twente met een Wlz-indicatie.

ZZP0: Partneropname

Een indicatiebesluit ZZP0 is een indicatiebesluit voor partneropname in de langdurige zorg. Dit wil zeggen dat de partner zelf geen indicatie heeft voor Wlz-zorg, maar ervoor kiest om mee te verhuizen.

Als u met uw partner meeverhuist naar een instelling, dan vergoed de Wlz:

  • Het verblijf;
  • Eten en drinken;
  • Het schoonmaken van de woonruimte;
  • Een bed.

Bij een partneropname krijgt u geen zorg van de instelling. Heeft u toch zorg nodig? Dan moet dit apart worden aangevraagd via de gemeente, de zorgverzekeraar of het CIZ.

GGZ-B: verblijf met psychiatrische behandeling

Als u door psychische problemen 3 jaar in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg verblijft, wordt het verblijf met psychiatrische behandeling na het 3e jaar betaald uit de Wlz. U heeft hiervoor een GGZ-B indicatie ontvangen. Het gaat hierbij om een tijdelijke aanspraak, die voortgezet verblijf wordt genoemd. Deze indicatie is maximaal 3 jaar geldig. Daarna kunt u verlenging aanvragen, mocht opname en behandeling in een ggz-instelling dan nog steeds nodig zijn.

videostill wat doet het zorgkantoor

Hulp bij het regelen?

Hulp nodig bij vragen over zorgbemiddeling, mantelzorg en de verschillende mogelijkheden? Neem contact op met de afdeling Zorgadvies.

Naar contactgegevens

Veelgestelde vragen