Gewaarborgde hulp

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) komt veel kijken. Een gewaarborgde hulp kan u hierbij helpen. Bijvoorbeeld door de taken van het pgb van u over te nemen. Deze persoon zorgt ervoor dat u voldoet aan alle verplichtingen die horen bij het pgb.

Wat doet een gewaarborgde hulp?

De gewaarborgde hulp:

 • Voert samen met u het bewuste keuze-gesprek;
 • Helpt u met het inkopen van de juiste zorg en het afsluiten van zorgovereenkomsten;
 • Beoordeelt of uw zorg goed is;
 • Coördineert uw zorg en stuurt uw zorgverleners aan;
 • Handelt in het belang van en in samenspraak met u (de budgethouder).
 • Declareert de zorg en controleert de declaraties van de zorgverlener;
 • Is aanwezig bij het huisbezoek. 

Is een gewaarborgde hulp verplicht?

Iedere budgethouder kan een gewaarborgde hulp aanstellen. In veel gevallen is dit verplicht. Dat is het geval bij de volgende zorgprofielen:

 • 4 t/m 7 VV
 • 4 t/m 8 VG
 • 1 t/m 4 GGZ-W

Voor de overige zorgprofielen geldt: wij beoordelen in hoeverre u de volledige regie kunt voeren over het pgb. We kunnen daardoor een gewaarborgde hulp alsnog verplichten. Onze medewerkers besluiten dit meestal na het bewuste-keuze-gesprek. Lees meer over zorgprofielen op regelhulp.nl.

Wie kan gewaarborgde hulp worden?

U kiest zelf wie uw gewaarborgde hulp is. Dat mag een familielid of uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders. Wel stellen we een aantal eisen aan de gewaarborgde hulp. De gewaarborgde hulp:

 • Woont op redelijke afstand van u, of toont aan dat hij - ondanks de fysieke afstand - aan de taken en plichten voldoet;
 • Zit niet in de Wet schuldsanering, heeft geen schulden en is niet failliet verklaard;
 • Staat niet onder bewind of curatele;
 • Is geen zorgverlener van u (uitzonderingen kunnen we beoordelen);
 • Is het aanspreekpunt voor het Zorgkantoor;
 • Heeft zich in het verleden ook gehouden aan de taken en verantwoordelijkheden van een gewaarborgde hulp (indien van toepassing);
 • Beheert van niet teveel budgethouders een pgb. Per aanvraag wordt beoordeeld of de taken van de gewaarborgde hulp op een verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd. Het aantal budgethouders van wie de gewaarborgde hulp een pgb beheert speelt hierbij een rol. Menzis Zorgkantoor is van mening dat een gewaarborgde hulp maximaal drie budgethouders kan bijstaan;
 • Dient voor duurzame periode zijn taak op zich te nemen;
 • Voor klanten met een zorgprofiel GGZ-W 1 t/m 4 geldt dat de gewaarborgde hulp een 1e of 2e graads familielid kan zijn. Wanneer dit niet het geval is, dan is er in ieder geval een curator of mentor en bewindvoerder betrokken waar de gewaarborgde hulp mee afstemt. 

Gewaarborgde hulp aanmelden of wijzigen

 Gebruik de verklaring gewaarborgde hulp om uw (nieuwe) gewaarborgde hulp aan ons door te geven en/of om de gewaarborgde hulp te wijzigen.

 1. Laat uw (nieuwe) gewaarborgde hulp de verklaring invullen en ondertekenen;
 2. Uw oude gewaarborgde hulp moet de verklaring ook ondertekenen;
 3. Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger? Dan moet deze verklaring ook ondertekenen;
 4. U stuurt de verklaring naar pgbwlz@menzis.nl. Wilt u de verklaring per post versturen? U vindt ons postadres onderaan de contactpagina.

Veelgestelde vragen