Vervangende mantelzorg in Twente

Logeerzorg voor oudere om mantelzorger te ontlasten


In Twente kunnen mantelzorgers van ouderen die intensieve zorg nodig hebben een logeerbed reserveren voor hun naaste of partner. Menzis Zorgkantoor, zorgaanbieders en 14 Twentse gemeenten zijn een pilot gestart voor vervangende mantelzorg. De zorgverlener of de gemeente kan helpen bij het aanvragen van een logeerbed.

Vervangende mantelzorg makkelijker regelen

Logeerzorg is een vorm van vervangende mantelzorg (respijtzorg). Het regelen van vervangende mantelzorg kan veel tijd en energie kosten. In de pilot willen we dit voor mantelzorgers makkelijker maken. Twentse zorgaanbieders hebben logeerbedden beschikbaar voor ouderen die niet zonder zorg kunnen. Terwijl de oudere op de woonzorglocatie verblijft, hoeft de mantelzorger even niet te zorgen voor de naaste of partner. De zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Hoe vraag ik logeerzorg aan voor mijn partner of naaste?

Bent u mantelzorger en wilt u een logeerbed reserveren voor een oudere die intensieve zorg nodig heeft? Dan heeft uw partner/naaste een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) óf een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig. U kunt voor uw aanvraag de ondersteuning vragen van een betrokken zorgverlener of bij de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Mijn naaste of partner heeft een Wlz-indicatie

Wanneer uw partner/naaste een Wlz-indicatie heeft, neem dan contact op met een reeds betrokken zorgverlener. Die kan u bij uw reservering van een logeerbed ondersteunen.

Mijn naaste of partner heeft geen Wlz-indicatie

Wanneer uw partner/naaste geen indicatie voor de Wlz heeft en hiervoor ook niet in aanmerking komt, kunt u een melding doen bij uw gemeente. De gemeente kijkt met u naar uw hulpvraag en onderzoekt of logeerzorg een passende oplossing is. Als logeerzorg een passende oplossing is, wordt gekeken waar een passend bed beschikbaar is. Het is raadzaam om op tijd een melding te maken bij uw gemeente, vanwege mogelijke wachtlijsten voor het oppakken van uw melding. Als de logeerzorg plaatsvindt op een PG-afdeling (beschermd wonen voor mensen met dementie), kan het nodig zijn om aanvullende stappen te ondernemen met de geldende wet- en regelgeving voor zorg en dwang. Kijk op de website van uw gemeente of bel met uw gemeente voor het doen van een melding.

Waarom is er planbare logeerzorg in Twente?

Deze pilot Logeerzorg is een samenwerking van Menzis Zorgkantoor, zorgaanbieders en 14 Twentse gemeenten. Regiomanager Zorg Aljan Ottema van Menzis zegt over het belang van deze pilot: “Het aanbieden van planbare logeerzorg is een mooie stap voor ouderen en mantelzorgers in Twente. We helpen de mantelzorger bij het plannen van vervangende zorg als ze écht even op adem moeten komen. Met deze oplossing denken we tijdig in te spelen op de veranderende ouderenzorg en een schakel toe te voegen aan het nieuwe zorgen voor ouderen.”