Vanaf 22 mei wijzigt het beheer van een pgb voor nieuwe budgethouders

Door nieuwe regels is het voor nieuwe budgethouders vanaf 22 mei 2024 niet mogelijk om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp. Een budgethouder die zijn eigen budget niet kan of wil beheren, stelt iemand anders aan als pgb-beheerder.

De gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt afgeschaft. Door nieuwe regels is het voor nieuwe budgethouders vanaf 22 mei 2024 niet mogelijk om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp. De afschaffing van de gewaarborgde hulp heeft geen invloed op de hoogte van het persoonsgebonden budget.

Een budgethouder kan ervoor kiezen zijn eigen pgb te beheren. Wilt u uw pgb niet beheren of kunt u dit niet, dan stelt u iemand anders aan als pgb-beheerder.

Gewaarborgde hulp geen mogelijkheid meer, wel pgb-beheerder

De nieuwe regels voor het pgb-beheer gelden per 1 juli 2024. Het verwerken van een nieuwe aanvraag voor een pgb vraagt tijd. Vanwege de duur van dit proces wordt bij aanvragen vanaf 22 mei 2024 de gewaarborgde hulp niet meer als mogelijkheid aangeboden. Een budgethouder die zijn eigen budget niet kan of wil beheren, legt vast wie zijn pgb-beheerder wordt.

Huidige budgethouders met een gewaarborgde hulp

Heeft u een gewaarborgde hulp en bent u daarover tevreden? U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Wij nemen hierover contact met u op. De afschaffing gaat officieel in op 1 juli 2024 en huidige budgethouders met een gewaarborgde hulp kunnen deze tot 1 juli 2028 behouden. Wilt u wel actie ondernemen? Lees dan op onze website wat u moet regelen.

Budgethouders beheert eigen pgb

Beheert u als bugethouder zelf uw pgb, dan verandert er niks.

Het beheer van het pgb

Met een pgb kunnen mensen hun eigen zorg inkopen. Als budgethouder mag u zelf het pgb beheren als u  handelingsbevoegd bent (dus geen wettelijk vertegenwoordiger heeft) en pgb-vaardig bent. Bij het beheren van een pgb komt veel kijken. Voor een groot deel van de budgethouders is het zelf beheren van het pgb niet eenvoudig. Daarom regelt een pgb-beheerder dit voor hen. De wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde kan worden aangesteld als pgb-beheerder.

Vragen over pgb-beheerder of gewaarborgde hulp

Voor vragen over het (beheer van) het pgb kunt u contact opnemen met ons. Alle zorgkantoren voeren de wijziging door op verzoek van het ministerie van VWS. Antwoorden op veelgestelde vragen over deze verandering en uitleg over begrippen leest u op een speciale pagina.