Vragenlijst welkomstbrief

U of één van uw naasten heeft sinds kort een indicatie voor de Wet langdurige zorg. Via de welkomstbrief hebben we u gevraagd om uw mening te delen.

In uw regio voert Menzis Zorgkantoor Wet langdurige zorg uit. Menzis Zorgkantoor informeert en adviseert u graag over de langdurige zorg.

Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Via de welkomstbrief hebben we u gevraagd om uw mening te delen. Menzis Zorgkantoor neemt telefonisch contact op met iedereen die een indicatie voor de Wet langdurige zorg heeft ontvangen. We geven uitleg over de langdurige zorg en onze rol als zorgkantoor. Als er een contactpersoon bekend is, bellen we met de contactpersoon. Na afloop van het gesprek sturen we een welkomstbrief waar alle informatie in staat, zodat u alles nog eens rustig kunt doornemen. Als het, om welke reden dan ook, niet gelukt is om telefonisch contact met u op te nemen, ontvangt u alleen een brief met informatie.

We zijn benieuwd of u hiermee voldoende bent geholpen en willen u vragen uw ervaring met ons te delen. Dit kan door het invullen van een korte vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. We waarderen het als u deze voor ons wil invullen.

Naar de vragenlijst

Vragen of onduidelijkheden?

Heeft u naar aanleiding van deze vragenlijst vragen, dan kunt u contact opnemen met de adviseur klantperspectief van Menzis Zorgkantoor, klantzorgkantoor@menzis.nl. Meer informatie over het zorgkantoor kunt u vinden op onze website.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!