Vernieuwend verantwoorden, op naar een vervolg

Eind vorig jaar werd een ronde tafelbijeenkomst georganiseerd door de deelnemers van het experiment ‘Vernieuwend verantwoorden’. In dit artikel een korte terugblik en vooruitblik op de toekomst. Eind 2023 loopt het experiment formeel af, maar de zorgaanbieders willen graag verder met deze vernieuwende manier van verantwoorden. Naast de deelnemende zorgaanbieders waren ook tal van anderen aanwezig, waaronder Menzis Zorgkantoor, het ministerie van VWS en diverse geïnteresseerde zorgaanbieders en gemeenten.

Praktijkvoorbeelden

Tijdens de bijeenkomst werden praktijkvoorbeelden gedeeld. Hiermee werd inzichtelijk waar vernieuwend verantwoorden toe leidt (zie publicatie hieronder). Het tweede deel van de avond bestond uit een dialoog met alle aanwezigen over de uitdagingen die de borging en het vervolg van het experiment met zich mee brengt.

Eind 2023 loopt het experiment formeel af, maar de zorgaanbieders willen graag verder met deze vernieuwende manier van verantwoorden. Vanuit VWS werd de uitnodiging aan de zorgaanbieders gedaan om een plan te maken voor een vervolgexperiment. Ze gaven aan het aantal deelnemers uit te willen breiden.

Lees publicatie met praktijkvoorbeelden: vernieuwend verantwoorden veelbelovend en weerbarstig (PDF)

Terug naar de essentie

Helly Ressing, Persoonlijk begeleider bij deelnemer Estinea, geeft aan meer ruimte te ervaren om met de cliënten aan de slag te gaan, doordat de administratieve druk is verminderd. “Wij kunnen nu vooral met de bewoners aan het werk zijn. Er is meer ruimte om te zorgen dat zij kunnen leven zoals zíj dat prettig vinden.” Estinea vraagt minder verantwoording aan teams, omdat zij deze verantwoording naar stakeholders ook anders hebben ingericht. Hoe zij dat hebben gedaan, staat opgetekend in de publicatie met praktijkvoorbeelden. Hierin leest u ook hun ervaringen en toekomstblik.

Over het experiment

Verantwoorden over wat je doet op een manier die aansluit bij de manier van werken. Vijf zorginstanties binnen de gehandicaptenzorg hebben onder begeleiding van KPMG gezamenlijk stappen gezet om dit daadwerkelijk te realiseren. De vijf deelnemers van het experiment zijn: Abrona, Esdege-Reigersdaal, Estinea, Ipse de Bruggen en de JP van den Bent.

Door de ervaring die de zorgaanbieders opdoen en deze met elkaar te delen, experimenteren zij hoe ze de zorg die zij leveren integraal, eenvoudig en in aansluiting bij de context van de praktijk extern kunnen verantwoorden. Met als doel om een beweging te realiseren waardoor verantwoorden bijdraagt aan leren en ontwikkelen, minder administratieve lasten en meer tijd voor de cliënt. Het experiment sluit goed aan op het programma van [Ont]regel de zorg waarbij het doel is de administratieve lasten in de zorg terug te brengen.
Verder lezen over dit onderwerp? Lees het document Waarom vernieuwend verantwoorden (PDF).

Rol Menzis Zorgkantoor

We zien dat de aanbieders binnen het experiment meer hun eigen organisatiecultuur onderdeel laten zijn van de verantwoording. Dat stimuleren we als Zorgkantoor graag. In de zoektocht tussen wat ‘moet’ vanuit regelgeving en de nut en noodzaak ontstaan interessante gesprekken. Met als uitkomst om gezamenlijk tot een vollediger verantwoording te komen.

Wilt u meer weten over dit experiment vernieuwend verantwoorden? Neem dan contact op met de deelnemers van het experiment of stel uw vraag aan uw zorginkoper.