Hoe omgaan met herstelgerichte behandeling in de Wlz (VV9b)

We geven graag uitleg met een aantal handvatten over de herstelgerichte behandeling in de Wlz. Er heerst wat onduidelijkheid over, waardoor een cliënt niet altijd de juiste indicatie krijgt. Of dat de zorg niet gedeclareerd kan worden.

Op de website van het Zorginstituut staat de volgende informatie:
“Er zijn 2 soorten revalidatie voor kwetsbare ouderen: de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Herstelgerichte behandeling uit de Wlz (zorgprofiel ‘VV9b’). Als een verzekerde al verblijf met behandeling ontving, of als al vaststaat dat de verzekerde na het traject is aangewezen op de verblijf met behandeling, komt de zorg ten laste van de Wlz. In alle andere gevallen komt de zorg ten laste van de Zvw. In dat geval wordt de behandeling altijd afgemaakt ten laste van de Zvw, ook als op een bepaald moment vaststaat dat de verzekerde tegen verwachting toch zal zijn aangewezen op verblijf met behandeling. Direct na GRZ kan dus nooit sprake zijn van herstelgerichte behandeling (zorgprofiel ‘VV9b’) vanuit de Wlz. “

In de praktijk merken we, dat cliënten met een VV9B soms dusdanig herstellen dat verblijf inclusief behandeling na afloop van de revalidatie niet meer passend is. Of zelfs, dat een Wlz indicatie na afloop niet van toepassing is. Als van te voren te verwachten was dat cliënt na revalidatie geen Wlz of verblijf met behandeling nodig heeft (en deze ook nog niet kreeg), is de GRZ uit de Zvw beter passend.

Rol van de zorgaanbieder

  1. Heeft u een cliënt met een zorgprofiel VV9b en gaat deze cliënt gedurende de looptijd van deze indicatie terug naar huis of andere instelling? Zorg dan tijdig (uiterlijk 6 weken vóór afloop van de VV9b) voor een herindicatie of (indien geen herindicatie aan de orde is) het afsluiten van de VV9b middels een MUT binnen 10 dagen na afloop van de revalidatie/indicatie.
  2. Heeft u cliënten met het zorgprofiel VV9b en nog geen vervolgindicatie? Zorg dan op tijd voor een indicatieaanvraag Wlz / vervolgindicatie (uiterlijk 6 weken vóór afloop van de VV9b).
  3. Overweegt u om een VV9b aan te vragen voor uw cliënt? Ga dan goed na of cliënt voldoet aan de criteria voor een VV9b (te vinden op www.ciz.nl). Zo niet, dan komt de zorg niet ten laste van de Wlz maar van de Zvw.
  • NB: GRZ kan vanuit de Zvw worden geboden en bekostigd in alle andere gevallen van Wlz-zorg:
    - Verblijf waarbij geen behandeling wordt geboden
    - Wlz-zorg thuis in de vorm van volledig pakket thuis (vpt), een modulair thuis (mpt) of met een persoonsgebonden (pgb) of een combinatie van mpt met pgb.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de medewerkers van het team Registratie en Uitvoering Wlz.