Minister Helder op pad voor WOZO

Afgelopen woensdag 24 maart bezocht minister Conny Helder het Menzis Zorgkantoor, in haar tour langs zorgkantoren. We spraken over goede voorbeelden en de hobbels in de weg naar de uitvoering van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het bezoek vond plaats bij DrieGasthuizenGroep in Arnhem.

WOZO heeft als doel een omslag te maken in de organisatie van de zorg en ondersteuning voor ouderen. Dit alles om de ondersteuning en ouderenzorg toegankelijk, van goede kwaliteit, organiseerbaar en betaalbaar te houden.
Zo zei de minister: “Nu is het óf thuis óf in het verpleeghuis. We moeten meer inzetten op woonvormen die daar tussenin zitten en aansluiten bij de wensen van ouderen. En dat begint met een goede, gezamenlijke visie met betrokken partijen en geschikte locaties.”

Ook hoort hier de verantwoordelijkheid van de oudere zelf bij. Vandaag nadenken over het wonen van morgen en het opbouwen van een sociaal netwerk. Deze boodschap zal vanuit landelijke campagnes ondersteund gaan worden.

Woonvorm voor diverse doelgroepen

Een woonzorgcirkel in Ede werd genoemd als mooi voorbeeld waar Wlz-zorg samen met een woningbouwcorporatie wordt ontwikkeld voor diverse doelgroepen. De minister gaf aan dat dit ook precies de onderliggende visie is van WOZO: meer keuzemogelijkheden voor mensen. Het mooie van dit soort woonconcepten is ook, dat het bij de ontwikkeling ervan, betrokkenheid van de buurt en het geven van mantelzorg stimuleert.

Hierop werden ook kritische knelpunten gedeeld in de ontwikkeling van kleinschalige woonvormen, vanuit het perspectief van de woningcorporatie en zorgaanbieders. Zoals regels rondom brandveiligheid, toewijzing, knelpunten in de bouw, financieringsschotten, indicatiestelling en belemmerende factoren in de overgang van Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg.

Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan

Om de ouderenzorg in de regio’s toekomstbestendig te houden, maken we met de sector de omslag naar anders werken. Hierin volgen we de lijn: Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan en passend zorgaanbod. Voor alle partijen een stevige uitdaging, waarbij we elkaar harder dan ooit nodig hebben.

Minister Helder bezoekt Zorgkantoor