Publicatie inkoopbeleid onafhankelijke cliëntondersteuning 2024 en 2025

Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) heeft Menzis Zorgkantoor, samen met de andere zorgkantoren, een landelijk inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld.

Uitgangspunten

In het inkoopbeleid staan de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook zijn hierin de voorwaarden en procedure beschreven waaraan een aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning moet voldoen om zich in te kunnen schrijven bij ons Zorgkantoor.

Visie op cliëntondersteuning 2023 en verder

Diverse landelijke ontwikkelingen raken de onafhankelijke cliëntondersteuning. We zien een toename aan vragen en complexiteit van de vraagstukken die op ons afkomen. Daarnaast is er een aantal landelijke initiatieven zoals het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de toekomstagenda gehandicaptenzorg en de landelijke voorziening voor gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO). Deze initiatieven vragen een verdere ontwikkeling van cliëntondersteuning. Om hierop goed te zijn voorbereid is begin 2023 de visie op (onafhankelijke) cliëntondersteuning aangescherpt. Deze visie op cliëntondersteuning 2023 en verder vormt de basis van het inkoopbeleid.