Ingebruikname Indicatieregister: efficiëntere gegevensuitwisseling voor passende Wlz-zorg

Voordelen voor klant, zorgaanbieder, zorgkantoor en andere Wlz-partijen


Op 5 juli is het Indicatieregister van het Actieprogramma iWlz in gebruik genomen. Dit is een belangrijke stap naar efficiëntere gegevensuitwisseling voor passende Wlz-zorg. Menzis Zorgkantoor was één van de koplopers die meewerkte aan de pilot met het Indicatieregister.

Het Actieprogramma iWlz heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe manier om gegevens over Wlz-zorg uit te wisselen. Het Actieprogramma heeft een netwerkmodel ontwikkeld. Dit netwerkmodel vervangt het huidige estafettemodel waarvan nu gebruik wordt gemaakt in het berichtenverkeer door partijen in de langdurige zorg. Eenvoudig gezegd: informatie in de keten aan elkaar doorgeven maakt plaats voor informatie putten uit één digitale bron.

De voordelen van het netwerkmodel

Het netwerkmodel versterkt de informatiepositie van klanten en zorgt voor minimale administratieve lasten voor alle partijen in de zorg. De voordelen:

  • Klanten zien in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) precies hoe bij elke partij hun zorgproces ervoor staat
  • Zorgprofessionals doen hun administratie zo veel mogelijk digitaal en eenduidig
  • Gegevens over klanten, indicaties, bemiddeling en zorglevering liggen aan de bron eenmalig vast
  • Klanten, zorgaanbieders, zorgkantoren en anderen delen gegevens met elkaar via een netwerk
  • Wlz-partijen gebruiken de gegevens meervoudig
  • Geautoriseerde medewerkers kunnen bij elkaar actuele gegevens inzien
  • Wlz-partijen kunnen aan de bron ook eigen gegevens toevoegen voor het netwerk.
Het netwerkmodel iWlz: in de keten informatie delen vanuit één digitale bron

Overgang van estafettemodel naar netwerkmodel testen

Bij de overgang van het oude estafettemodel naar het nieuwe netwerkmodel zijn veel partijen betrokken. Het doel is: samen meer afstemming en overzicht en klanten en inzicht geven in hun eigen zorginformatie. De koplopers zijn de partijen die deelnamen aan een pilot met het Indicatieregister. De zorgkantoren DSW, Salland en Menzis, CIZ en een aantal zorgaanbieders zijn de koplopers. Zij wisselden in de proefopstelling geruime tijd gegevens uit alsof het live was. Ook VECOZO, het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland waren betrokken bij dit ‘schaduwdraaien’.

Menzis enthousiast over netwerkmodel

Laurens Rupert is projectmanager bij Menzis Zorgkantoor. Hij is sinds 2017 betrokken bij het Actieprogramma iWlz en is enthousiast over de opzet van het netwerkmodel. Laurens: “Bij Menzis is de klant de primaire focus. Het principe om de klant de regie over zijn eigen proces te kunnen geven met het netwerkmodel is de belangrijkste overweging om over te gaan. Positief om te zien is dat we in de Wlz-keten gericht zijn op samenwerking, juist ook met andere zorgverzekeraars.” Met meerdere partijen een vernieuwende manier van informatie-uitwisseling neerzetten is een uitdagende, complexe en soms frustrerende klus. Laurens kijkt met voldoening terug op de pilot: “Dat het Indicatieregister nu op productie staat, is een mijlpaal om trots op te zijn. Bij zo’n complex programma zijn er altijd dingen die fout gaan en heel veel dingen die goed gaan. De opzet van het netwerkmodel is erg goed, het is belangrijk om altijd terug te kijken naar de principes waarop dit model is gestoeld.” 

Ingebruiknemen van meer registers

De livegang van het Indicatieregister markeert het begin van de ingebruikname van meer registers. Aan de bron eenmalig vastleggen en via een netwerk met elkaar delen en meervoudig gebruiken, gaat ook op voor gegevens van klanten, zorgbemiddeling en zorglevering. Het Actieprogramma iWlz is inmiddels begonnen met de ontwikkeling en realisatie van het volgende register op de planning: het Bemiddelingsregister. Bij de ontwikkeling wordt verder gebouwd op de bevindingen en ervaringen die met alle koplopers zijn opgedaan tijdens de bouw- en testfase.

Meer Wlz-partijen laten aansluiten op nieuwe register

Na aansluiting op het nieuwe register kunnen de koplopers de nieuwe functionaliteit blijven gebruiken. Zorgaanbieders en andere Wlz-partijen kunnen dan ook aansluiten. Zij bepalen zelf wanneer ze overstappen op het netwerkmodel en de verschillende registers. Conversiemodule Silvester is de vertalende schakel tussen oude en nieuwe gegevens. VECOZO faciliteert het. Silvester helpt het estafettemodel in te wisselen voor het netwerkmodel. Het zorgt ervoor dat een Wlz-partij zo lang als nodig met de twee naast elkaar kunt werken. 

Ook aansluiten? Zoek de samenwerking! 

Voor zorgaanbieders en andere Wlz-partijen die willen aansluiten, adviseert Laurens kennisdeling en samenwerking. Laurens: “Het beste advies dat ik kan geven bij de instap in dit mooie programma is: zoek de verbinding met de andere partijen in de keten. De juiste kennis is altijd te vinden, het wiel zelf uitvinden kost veel meer inspanning.”