Nieuwe aanvraagformulieren meerzorg en Format meerzorgplan 2024 gepubliceerd

Aanvraagformulieren meerzorg 2024

Op onze pagina meerzorg hebben wij de nieuwe inhoudelijke aanvraagformulieren meerzorg voor 2024 gepubliceerd. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar deze pagina. Deze formulieren gebruikt u voor (her)aanvragen meerzorg met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2024. Voor (her)aanvragen met een ingangsdatum in 2023 gebruikt u de formulieren 2023. De rekentool 2024 wordt later gepubliceerd, omdat de zorgkantoren nog in afwachting zijn van nieuwe beleidsregels voor 2024 van de Nza.

Format meerzorgplan 2023

Volgens de regeling meerzorg moet u in een aantal situaties een meerzorgplan indienen bij Menzis Zorgkantoor. Voor het meerzorgplan maakt u gebruik van een landelijk uniform format. Het format voor het meerzorgplan 2024 is ook gepubliceerd op de pagina meerzorg. Hier kunt u ook lezen wanneer een meerzorgplan verwacht wordt en wanneer deze moet worden ingediend bij Menzis Zorgkantoor.