Regiomonitor 2023 

De vraag naar verpleeghuiszorg stijgt de komende jaren door de vergrijzing fors. Door de ontwikkelingen in wonen en zorg per regio in de gaten te houden, worden successen en knelpunten gesignaleerd.

Uitdagingen verpleegzorgcapaciteit

Ook voor het huidige jaar willen wij weer een regiomonitor opleveren. Hierover ontvangt u binnenkort bericht van uw zorginkoper. De regiomonitor maakt per regio de uitdaging op het gebied van verpleegzorgcapaciteit nu en in de nabije toekomst inzichtelijk. Dit gebeurt op basis van declaratiedata, de vraagprognose en gegevens over capaciteitsuitbreiding aangeleverd door de zorgaanbieders.

Toekomstbestendige plannen

Wij realiseren ons dat dit iets van uw organisatie vraagt. Met de input krijgen we zicht op het aantal verpleegzorgplekken en plannen in onze zorgkantoorregio. Zo bepalen we met elkaar hoe toekomstbestendig de plannen zijn en hoe deze passen bij alle andere initiatieven in de regio. Daarom hopen we op uw medewerking.

Vastellen intramurale capaciteit per aanbieder

In ons inkoopbeleid hebben we toegelicht dat we het aantal verpleeghuisbedden per zorgaanbieder vaststellen en hierbij aansluiten op de landelijke vastklikdatum. Inmiddels is bekend dat er geen landelijke vastklikdatum komt. Elk zorgkantoor kan hierin zelf een werkwijze bepalen, waarbij het totaal van 130.000 plaatsen op dit moment het kader is[1]. Er is een landelijke meetmethode vastgesteld om de huidige capaciteit te bepalen, namelijk het aantal goedgekeurde verblijfsprestaties per maand geteld en gedeeld door het aantal kalenderdagen in de betreffende maand. Meetperiode is 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023. Dit resulteert in een gemiddeld aantal gedeclareerde verblijfsprestaties per dag voor de maanden januari, februari en maart 2023. Van de maand met het hoogste daggemiddelde wordt dat gemiddelde gezien als de maximale intramurale capaciteit. Het is voor u niet mogelijk om meer verblijfsdagen te declareren dan het vastgestelde aantal. Uw inkoper laat weten wat voor uw organisatie de uitkomst is van de landelijke meetmethode.

[1] Uitgaande van het huidige kabinetsbeleid.