Voorschrift zorgtoewijzing 2024 gepubliceerd

Het Voorschrift zorgtoewijzing voor 2024 is gepubliceerd. Dit voorschrift is onderdeel van afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.

Het Voorschrift zorgtoewijzing beschrijft hoe iemand met een zorgvraag naar passende Wlz-zorg komt. Het is van toepassing op alle cliënten met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Het doel van het voorschrift is om de uitvoering van de Wlz transparant en op een uniforme manier te garanderen. Cliënten hebben hierdoor overal in Nederland een gelijk recht op zorg.

Voorschrift sluit beter aan op langer thuis wonen en cliëntondersteuning

Het Voorschrift zorgtoewijzing is een onmisbaar document voor uw cliëntadministratie. Er is voor 2024 een nieuw voorschrift opgesteld onder andere om het voorschrift beter te laten aansluiten op de ontwikkeling naar langer thuis wonen en op de nieuwe visie op cliëntondersteuning. Ook is de tekst rondom het begrip Passende zorg geactualiseerd en sluit het aan op het nieuwe Indicatieregister van het CIZ.

Wijzigingen ten opzichte van 2023

Van het Voorschrift zijn 2 versies beschikbaar. Er is één versie met grijze arceringen. Deze arceringen maken de wijzigingen ten opzichte van 2023 zichtbaar. Ook is er een 'schone' versie zonder arceringen van de wijzigingen.

Meer informatie