Foutcodes in AW319-berichtenverkeer

In het AW319-berichtenverkeer kunnen foutcodes voorkomen. Zoek op deze pagina uw foutcode op en lees wat u moet doen om de foutcode op te lossen. Ook tijdens een declaratie kunnen foutcodes voorkomen.

Op deze pagina kunt u uw foutcode bij het declareren opzoeken. Gebruik onderstaand uitklapmenu om uw foutcode te zoeken en bekijk welke oplossing erbij hoort

Er is geen machtiging afgegeven.

Oplossing:
 • Controleer of er een zorgtoewijzing aanwezig voor AGB code uitvoerder.
 • Controleer of het verblijf met opname "ja" is geregistreerd
 • Controleer of het indicatiebesluitnummer uit de declaratie overeen komt met het IB nummer van het CIZ
 • Controleer of de prestatiecode is toegestaan bij de in zorg gemelde leveringsvorm
 • Controleer of het juiste ZZP is overgenomen
 • Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken

  Oplossing:

  Controleer of het tarief overeenkomt met de productieafspraak.

  Prestatie mag volgens de contractvoorwaarden niet verricht worden door behandelaar/uitvoerder

  Oplossing:

  Controleer of u productiefspraken hebt voor de gedeclareerde prestatie. Heeft u geen productieafspraken, neem dan contact op met u zorginkoper.

  Controle op declaratieperiode

  Oplossing:

  Controleer of de declaratieperiode in het voorlooprecord overeenkomt met de maand van aanlevering.

  Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij dezelfde behandelaar/uitvoerder

  Oplossing:

  Controleer of er is een verboden combinatie door u gedeclareerd wordt. Deze controle zit op het declaratiebestand als ook in de declaratie geschiedenis. Raadpleeg hiervoor de controlematrix op onze website.

  Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij een andere behandelaar/uitvoerder

  Oplossing:

  Verschillende zorgaanbieders declareren verschillende prestaties voor deze cliënt. De combinatie van deze prestatiecodes is niet toegestaan. U kunt dit controleren in de Matrix verboden combinaties.

  Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord / verblijfrecord ontbreekt of is onjuist

  Oplossing:

  Binnen één en dezelfde declaratie mag u geen identieke debet- en creditregel aanleveren. Om de debetregel te crediteren levert u de creditregel in een aparte declaratie aan met het identieke referentienummer (van de debetregel).

  Van deze creditering is geen debetering bekend

  Oplossing:

  Controleer de debet regel van deze creditering. Op basis van de aangeleverde credit regel kan er geen relatie gelegd worden met de debet regel.

  Toeslag is gedeclareerd zonder bijbehorende prestatie

  Oplossing: Controleer of de toeslag en de bijbehorende prestatie juist zijn in de controle matrix. Kijk hiervoor op tabblad Matrix Aanvul.pres-hoofdpres.

  Maximum aantal prestaties is overschreden

  Oplossing:

  Controleer of het aantal van de tijdseenheid niet wordt overschreden . Controle houdt ook rekening met reeds gedeclareerde prestaties in de bepaalde periode.

  Er is geen MAZ bij ons bekend voor de gedeclareerde periode.

  Oplossing:
 • Gedeclareerde zorgperiode valt buiten de zorgleveringsperiode op basis van MAZ en MEZ.
 • Controleer of de prestatiecode is toegestaan bij de in zorg gemelde leveringsvorm
 • Maximale behandelperiode is overschreden

  Oplossing:

  Controleer of het maximum aantal te declareren dagen is overschreden (comform de matrix -maximum aaneengesloten).

  Controle op MAZ

  Oplossing:
 • Controleer of er een MAZ aanwezig is voor de gedeclareerde periode
 • Controleer of de MAZ is toegestaan op het toegewezen zorgprofiel
 • Controleer of de MAZ is toegestaan op het toegewezen zorgprofiel
 • Gedeclareerde prestatie mag niet uitgevoerd worden bij verzekerde op basis van leeftijd.

  Oplossing:

  Begindatum declaratieperiode (prestatie record) icm geboortedatum ligt buiten min. leeftijd en max. leeftijd van de prestatiecode (AW319). Zie ook de controlematrix -tabblad leeftijd per prestatiecode.

  Controle op mutatiedagen

  Oplossing:

  Controleer of de prestatiecode aansluit bij de einddatum van de opname. Zie hiervoor de controlematrix.

  Controle op logisch minimum

  Oplossing:

  Controleer of de prestatiecode aansluit bij de einddatum van de opname. Zie hiervoor de controlematrix.

  Meerzorg

  Oplossing:
 • Controleer of het gedeclareerde tarief overeenkomt met de beschikking.
 • Controleer of de gedeclareerde periode overeenkomt met de afgegeven beschikking.
 • Debet regel en identieke Credit regel in hetzelfde bestand is niet toegestaan

  Oplossing:

  Het is niet mogelijk om een identieke Debet/Creditregel in hetzelfde AW319 bestand aan te leveren.

  Verzekerde heeft geen geldig indicatiebesluit voor gedeclareerde zorgperiode

  Oplossing:

  Controleer of er een geldig IB aanwezig is binnen de declaratieperiode.

  Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de afdeling registratie&uitvoering. Wij controleren samen met u de gegevens. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 088-222 9000 of via het Vecozo-notitieverkeer.