Declaraties indienen (AW319) is nu mogelijk op elke werkdag van de maand

Vanaf 1 januari 2020 is het systeemtechnisch mogelijk om op elk gewenst moment een declaratie in te dienen bij het Zorgkantoor.

27 januari 2020

U hoeft hiervoor dus niet meer te wachten op het einde van de maand. Wél is van belang dat de gedeclareerde prestatie reeds geleverd is en geen einddatum heeft, groter dan de aanleverdatum van AW319.