Philadelphia gaat regelarm verantwoorden aan zorgkantoren

Philadelphia Zorg gaat op basis van hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren, de zorg verantwoorden aan de zorgkantoren. Samen met zorgkantoren Menzis, CZ en Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sloot zij hiervoor een convenant. Met deze afspraken is Philadelphia minder tijd kwijt aan de verantwoording van de zorg en verminderen de administratieve lasten.

13 februari 2020

Hiermee zet de zorgorganisatie nog verdere stappen in het regelarm werken zodat de ruim zevenduizend medewerkers zo veel mogelijk tijd kunnen besteden aan de mensen die zij ondersteunen. De NZa maakt dit mogelijk door haar experiment ‘vernieuwend verantwoorden’.

Kwaliteit van zorg

In het convenant spreken Philadelphia en de zorgkantoren af zich te committeren aan de manier waarop de zorgorganisatie vernieuwend gaat verantwoorden. Bij de externe verantwoording draait het bij Philadelphia maar om één ding: kwaliteit. Dit betekent dat zij gaat verantwoorden over de door de cliënt en directbetrokkenen in zijn of haar omgeving ervaren kwaliteit. Ook de medewerkerstevredenheid, scholing en reflectie van en door medewerkers spelen een belangrijke rol in de nieuwe manier van verantwoorden. Net als de financiële gezondheid: op die manier laat Philadelphia zien dat de continuïteit van zorg is geborgd.

Experiment NZa

De NZa geeft in het convenant aan de aanvraag te beoordelen zoals opgenomen in de beleidsregel ‘Experiment vernieuwend verantwoorden’. Het doel is om de administratieve last van de verantwoording te verlagen en de uitkomsten van zorg een prominentere plek te geven in de verantwoording.

Veel interesse

Er is veel interesse om deel te nemen aan het experiment vernieuwend verantwoorden van de NZa. Acht aanbieders in de langdurige zorg hebben een aanvraag ingediend. Nog eens 15 aanbieders hebben interesse getoond om mee te doen aan het experiment. De NZa zal alle aanvragen op dezelfde manier als die van Philadelphia en de zorgkantoren van CZ, Menzis en Zilveren Kruis beoordelen.

Leren en verbeteren

Om de rechtmatigheid van ingediende declaraties te toetsen wordt op dit moment door verschillende partijen informatie van zorgaanbieders gevraagd. In het NZa-experiment wordt naar manieren gezocht om de administratieve lasten te beperken. Zo kunnen zorgaanbieders de verantwoording bijvoorbeeld invullen met de informatie die zij al gebruiken voor hun eigen aansturing.
Het uiteindelijke doel van de proef is om te komen tot andere manieren van verantwoorden die bijdragen aan het leren en verbeteren in de zorg. Zo wil de NZa leren waar haar eigen regelgeving beter kan. De experimenten lopen tot en met 2023. De lessen die de NZa tussentijds kan trekken, worden niet bewaard totdat het experiment afloopt. Als het relevant is, worden die al meegenomen in de regelgeving voor 2021 en/of de volgende jaren.