Nacalculatie 2019

Menzis Zorgkantoor wil u informeren over de planning en de kaders waarbinnen de nacalculatie 2019 moet worden ingevuld.

20 februari 2020

In de NZa-beleidsregel (BR/REG-19108b) vindt u informatie over de processtappen en verwerking van de nacalculatie. De nacalculatie dient u in via het NZa-portaal. Als u vragen heeft over het NZa-portaal kunt u terecht op de website van de NZa. In het NZa-portaal vindt u per onderdeel informatie over het betreffende onderwerp.

Planning nacalculatie 2019

25 februari 2020

Deadline voor het aanleveren van correcties AW319 over 2019.

11 maart 2020

Uiterlijke datum waarop Menzis Zorgkantoor u informeert over het vastgestelde bedrag dat als korting wordt opgenomen in de nacalculatie 2019 als dit voor u van toepassing is.

1 april 2020

Deadline indienen verantwoording en rondrekenmodel kwaliteitsbudget 2019. U stuurt het (ondertekende) rondrekenmodel in Excel en in pdf naar uw zorginkoper(indien van toepassing)

1 april 2020

Deadline aanleveren invulformat m.b.t. de onderbouwing van de totstandkoming van de omzetwaarde (P*Q). Het bijgevoegde Exceldocument moet u per mail ingevuld retourneren aan uw beheersmedewerker.

1 april 2020

Deadline invoerendefinitieve nacalculatie-opgave 2019in het NZa-portaal.

15 april 2020

U ontvangt van het zorgkantoor een overzicht met de nacalculatie kwaliteitsbudget 2019 (indien van toepassing).

1 mei 2020

Deadline aanleveren rapport feitelijke bevindingen en ondertekend overzicht behorend bij verantwoording van het kwaliteitsbudget. U stuurt beide per mail naar uw zorginkoper(indien van toepassing).

31 mei 2020

 

Deadline indienen definitieve nacalculatie 2019 bij de NZa door Menzis Zorgkantoor.

Belangrijke informatie

In de informatieset nacalculatie 2019 met belangrijke informatie over het indienen van de nacalculatie 2019.