Corona en administratieve afhandeling zorg

Om extra administratieve rompslomp voor u en ons te beperken hebben we een aantal maatregelen genomen. Het betreft wijzigingen en beƫindigingen die overbodig zijn. We hanteren zoveel mogelijk het reguliere proces, echter zijn hierop enkele uitzonderingen van toepassing. Hieronder treft u deze specifieke informatie aan.

Overigens is het laatste nieuws altijd te vinden op Zn.nl en op onze website:
www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/coronavirus

31 maart 2020

Dagbesteding bij MPT

Door sluiten van dagbestedingen kunnen verschillende scenario’s ontstaan.

  • De ophoging van het MPT komt niet boven de 125%. Geen nieuwe AAT indienen. Dit betreft zowel opschalen als afschalen als ook het geheel tijdelijk niet leveren van de zorg. De daadwerkelijk geleverde zorg kan gedeclareerd worden op de reeds bestaande zorgtoewijzing. De dagbesteding declareert geen zorg indien niet geleverd, de zorgtoewijzing blijft in tact.
  • Bij ophoging van het MPT boven de 125% voortvloeiend uit de coronacrisis wel een nieuwe AAT sturen. Graag als toeslag overige met een einddatum van 31-05-2020. Dit kan zonder notitie en rekenmodule. Voor ophoging >125% voorvloeiend uit toename zorgbehoefte losstaand van de coronacrisis geldt het reguliere werkproces (met rekenmodule).
  • De prestatiemetingen van de maanden maart en april worden niet meegeteld.
  • Indien er een andere aanbieder zorg gaat leveren (die nog geen zorgtoewijzing heeft) dan dient dit wel middels een AAT aangevraagd te worden. Dit conform de regels van het reguliere proces.

Dagbesteding bij verblijf

Een aantal cliƫnten die verblijven bij aanbieder A ontvangen de dagbesteding van aanbieder B.
In de zorgtoewijzing is er een procentuele verdeling voor beide zorgaanbieders.
Door de sluiting van de dagbesteding zien we dat een aantal verblijfsaanbieders een nieuwe AAT sturen met een toewijzing voor 100%. Dit is niet nodig.
Wij verzoeken u de bestaande zorgtoewijzing (2 aanbieders) te handhaven. Hierop kunt u de alle zorgkosten declareren.

De toewijzing voor de dagbesteding blijft bestaan, de reguliere aanbieder van de dagbesteding declareert niet als deze geen zorg levert maar zal dat te zijner tijd weer oppakken.

PGB in combinatie met ZIN

Indien de informatie op onze website www.menziszorgkantoor.nl/coronavirus geen duidelijk antwoord geeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling PGB.

CAK en eigen bijdrage

Nadere berichtgeving hierover volgt.