Menzis Zorgkantoor publiceert Inkoopkader 2021

Vandaag heeft Menzis Zorgkantoor de beleidsdocumenten Wlz voor het jaar 2021 gepubliceerd. Al onze gecontracteerde partners hebben hierover ook een mailing ontvangen.

29 mei 2020

5-jarige overeenkomst

Menzis Zorgkantoor heeft met alle zorgaanbieders een meerjarenovereenkomst gesloten tot en met 2023. Ons ingezette inkoopkader 2019-2023 blijft de basis. Voor u als zorgaanbieder betekent dit dat de inkoopprocedure niet opnieuw doorlopen hoeft te worden.

Landelijk inkoopkader 2021-2023

Voor de periode 2021-2023 is landelijk een nieuw inkoopkader opgesteld. Daarin worden dezelfde beleidsthema’s gehanteerd als waar Menzis Zorgkantoor zich op focust. Vanaf 2021 is er ook sprake van een basistarief met opslagen. Voor uw organisatie blijft de reeds bekende systematiek van honorering gelden.

Honoreringslijsten

Landelijke ontwikkelingen en veranderende klantwensen vragen om een doorontwikkeling van het beleid. Daarom hebben wij voor 2021 besloten om de honoreringslijsten op een aantal onderdelen aan te passen. In bijlage A 'Honoreringslijsten 2021' vindt u de honoreringslijsten voor 2021, inclusief een toelichting van de aanpassingen.

Voor het inkoopbeleid voor 2021 is het noodzakelijk om de honoreringslijst 2021 te bespreken met uw contactpersoon bij Menzis en deze vervolgens vast te leggen in Vecozo. Wij nemen hiervoor contact met u op.

Ontwikkelingen beleid

Menzis Zorgkantoor richt zich op de pijlers doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Wij stimuleren zorgaanbieders met honorering om aan onze klantwensen voldoen. Daarnaast gaan we in dialoog met zorgaanbieders over diverse thema’s. U kunt de ontwikkelingen op de diverse thema’s waar wij ons als zorgkantoor op willen richten, teruglezen op onze website. Op deze pagina geven wij gedurende het jaar per thema een update over relevante ontwikkelingen en goede initiatieven van aanbieders. Daarnaast vindt u op de inkooppagina 2021 alle geldende beleidsdocumenten voor 2021.