Overeenkomsten OCO met een jaar verlengd

Tegelijk met het inkoopkader Wlz publiceren we jaarlijks het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz. Dit jaar bereiden we ons voor op een nieuw beleid cliëntondersteuning. Hiervoor gebruiken we de ervaringen van diverse pilots.

29 mei 2020

De huidige overeenkomsten met de gecontracteerde OCO-organisaties worden met een jaar verlengd. Er is een addendum opgesteld en de geldende afspraken staan weer op de website.

Respect

Zeker voor cliëntondersteuners leven we in een moeilijke (corona-)tijd. We zien echter vele mooie voorbeelden van hoe er toch met cliënten contact wordt onderhouden en ondersteuning geboden wordt. Daar hebben we veel respect voor.