Nota van inlichtingen

Op 26 juni 2020 hebben we de Nota van Inlichtingen Menzis Zorgkantoor Inkoop Wlz 2021 en Nota van Inlichtingen Beleid Maatregelen en Sancties 2021 gepubliceerd.

26 juni 2020

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen Menzis Zorgkantoor Inkoop Wlz 2021 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in twee regionale documenten, namelijk:

  • Bijlage A – Honoreringslijsten 2021
  • Bijlage 3 – Overeenkomst Menzis Zorgkantoor 2021-2023

Wij hebben de oude versies vervangen door de nieuwe versies. De aanpassingen zijn hierin rood gemarkeerd.

Tevens hebben we de Nota van Inlichtingen Vraag en Antwoord 2021 bij Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 en de Nota van Inlichtingen 2021 Wijzigingen bij Inkoopkader Wlz 2021-2023 gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in twee landelijke documenten, namelijk:

  • Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 na NvI
  • Bijlage 8 – Addendum kwaliteitsbudget 2021 na NvI

Ook van deze documenten hebben wij de oude versie vervangen door de nieuwe versie. Hierin zijn de wijzigingen grijs gearceerd.