Q&A Cliëntvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (Wzd) van kracht. Voor de bescherming van de rechtspositie van de cliënten en om hen te ondersteunen bij onvrijwillige zorg kunnen zij een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon (Cvp).

10 juli 2020

Zorgkantoren hebben vier organisaties gecontracteerd om deze functionaris beschikbaar te stellen voor zorgaanbieders in de Wlz. We vragen zorgaanbieders om hun cliënten te wijzen op deze mogelijkheid.
In ons periodiek overleg met deze 4 CVP-organisaties kwamen een aantal vragen en onduidelijkheden op tafel. Veel zorgaanbieders worstelen nog met de consequenties van de nieuwe wet. We hebben in overleg met de landelijke partijen een Q&A opgesteld.

We hopen dat we hiermee enige duidelijkheid creëren voor zowel uw medewerkers als voor de cliënten. In onze dialooggesprekken besteden we graag aandacht aan dit thema.