Aanvraag kwaliteitskader 2021

Op de inkooppagina 2021 vindt u het begroting- en verantwoordingsmodel 2021 met bijbehorende toelichting voor de aanvraag kwaliteitsbudget 2021. U heeft tot 31 december 2020 om het kwaliteitsplan en meerjarenbegroting in te dienen bij het zorgkantoor.

26 oktober 2020

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw zorginkoper.