Subsidieregeling bonus zorgprofessionals via het pgb

Het is onder de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor zorginstellingen, gefinancierd via het persoonsgebonden budget uit de Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz, mogelijk voor hun medewerkers een bonus aan te vragen. De regeling wordt aangepast zodat ook deze instellingen gebruik kunnen maken van de regeling.

27 oktober 2020

Deze aanpassing wordt met terugwerkende kracht van toepassing. Dat betekent dat de pgb-instellingen nu op basis van de voorwaarden in de reeds gepubliceerde regeling een aanvraag kunnen indienen, nog voordat de aangepaste regeling is gepubliceerd. Dit geldt voor alle instellingen die met een overeenkomst van opdracht ‘instelling’ zorg leveren aan pgb-houders en waarvan de medewerkers een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de COVID-19-uitbraak.

De pgb-Wlz-instellingen kunnen een bonus voor de medewerkers aanvragen tot en met 29 oktober 2020 via DUS-I. U vindt het online aanvraagformulier een meer informatie op https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling

Voor de andere zorgverleners die via een pgb zorg leveren wordt gekeken of er een aanvulling op de regeling nodig is.