Philadelphia Zorg krijgt toestemming voor deelname experiment-regelarm verantwoorden

Philadelphia heeft van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) toestemming gekregen om mee te doen met het experiment Vernieuwend Verantwoorden. In voorbereiding hierop sloot Philadelphia op 29 januari een convenant met zorgkantoren Menzis, CZ en Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

2 februari 2021

Vastleggen wat ertoe doet, in plaats van wat moet

Philadelphia gaat onder de noemer ‘Regelarm Verantwoorden’ de feitelijke levering van zorg verantwoorden op basis van kwaliteit en de ervaringen en wensen van de mensen die zij ondersteunen. Daarnaast wordt er gekeken naar ervaringen van professionals en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Op basis van deze resultaten wordt de feitelijke levering van zorg verantwoord.

Deze nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat de gegevens inhoudelijk bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de mensen die de zorg ontvangen. Philadelphia bekijkt bijvoorbeeld de mogelijkheden om het cliëntdossier te vernieuwen zodat er sprake is van een geïntegreerd geheel aan gegevens.

Daarnaast wordt geëxperimenteerd met de mogelijkheden om te steunen op elkaars controles. Er wordt gekeken hoe de controles van Philadelphia, de accountant en het Zorgkantoor elkaar kunnen aanvullen en hoe mogelijke dubbelingen kunnen worden voorkomen.

Meer tijd en aandacht voor daadwerkelijke zorg

De andere manier van verantwoorden heeft direct effect op de beschikbare tijd en aandacht voor de daadwerkelijke zorgtaken. Hiermee zet de zorgorganisatie verdere stappen in het regelarm werken zodat de ruim zevenduizend medewerkers zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de mensen die zij ondersteunen. De NZa maakt dit mede mee mogelijk door het experiment Vernieuwend Verantwoorden.

Jan Megens, manager van het Menzis Zorgkantoor is benadrukt het belang van het verlichten van de administratieve last van zorgmedewerkers: “Menzis Zorgkantoor vindt het perspectief van de cliënt leidend. Daarbij is het kenmerk van de cliëntgerichte zorg dat we proberen zoveel als mogelijk tijd van de professioneel vrij te maken om liefdevolle zorg te kunnen verlenen. Door het verminderen van administratieve lasten door middel van anders verantwoorden spelen we hier als het goed is tijd vrij voor de medewerkers om meer aandacht te geven aan cliënten en hun verwanten. Daarnaast is het van belang dat medewerkers in de zorg gaan ervaren om regie te krijgen (te houden) over wat voor hen van belang is namelijk het leveren van zorg en niet het voeren van een uitgebreide administratie.”

Het experiment loopt tot en met 2023.

Lees ook het nieuwsbericht van de NZa over het experiment Vernieuwend Verantwoorden.