Accountantsprotocol voor verantwoorde kwaliteitsbudget 2020

Verstegen Accountant en Zorgkantoren/ZN hebben samen, voortbordurend op het accountantsprotocol 2019 en rekening houdend met de corona-perikelen een vervolgwerkwijze ontwikkeld voor het onderzoek door de accountant op de verantwoording van het kwaliteitsbudget over 2020.

19 maart 2021

Hieronder treft u het rondrekenmodel 2020, de Fizi-handreiking rondrekening kwaliteitsbudget en corona-compensatie 2020 en het accountantsprotocol 2020 en een overzicht van de planning van de nacalculatie van het kwaliteitsbudget.

Evenals vorig jaar is de deadline van indienen van de nacalculatie voor aanbieders met kwaliteitsbudget verschoven van 1 juni naar 1 juli 2021.