Vanaf 1 april: Wijzigingen mondzorgcontroles

De Zorgkantoren hebben in 2020 de controleset en de hulptabellen, die horen bij standaard MZ301 (declaratie mondzorg), ge├╝pdatet. Deze update heeft onder meer geleid tot overzichtelijkere hulptabellen.

30 maart 2021

Ook zijn de controles en hulptabellen inhoudelijk aangepast, zodat ze beter aansluiten op de beleidsregels van de NZa.

De laatste versie van de controleset en de hulptabellen zijn op 17 december 2020 gepubliceerd op de website van Vektis. Softwareleveranciers kunnen - als zij zelf controles inbouwen - gebruikmaken van de nieuwe tabellen.

Het Menzis Zorgkantoor neemt de aangepaste controles en hulptabellen op 1 april 2021 in gebruik.

Wat verandert er voor u als mondzorgaanbieder?

Declareert u volgens de beleidsregels van de NZa, dan verandert er niets voor u. De declaratiestandaard MZ301 is namelijk ongewijzigd gebleven.