Aangepaste versie voorschrift zorgtoewijzing 2021 beschikbaar voor Wlz-aanbieders

Zorgkantoren stellen vandaag een aangepaste versie van het Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 beschikbaar. In deze tussentijdse update is het voorschrift aangepast aan actuele ontwikkelingen. Het voorschrift zorgtoewijzing is bedoeld voor zorgaanbieders, onafhankelijke cliƫntondersteuners en zorgkantoren die zorg regelen voor cliƫnten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

10 mei 2021

In de aangepaste versie zijn de wachtstatussen in de Wlz die op 1 januari zijn ingevoerd, verduidelijkt op input van zorgaanbieders en zorgkantoren. De wijzigingen zijn terug te vinden in de tabellen met de beschrijving en rollen voor de verschillende wachtstatussen. Daarnaast zijn enkele tekstdelen van een update voorzien. In de tekst zijn deze via een grijze arcering zichtbaar gemaakt. Verder heeft het voorschrift verbeterde mogelijkheden gekregen voor het zoeken en navigeren in de tekst.

Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2021 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en geldt voor alle zorgaanbieders die Wlz-zorg leveren in Nederland.

Naar Voorschrift Zorgtoewijzing