Vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg

De beleidsregel die regelt dat zorgaanbieders, voor wie dat van toepassing is, een beroep kunnen doen op een vergoeding van de doorlopende kosten tandheelkundige zorg in de Wlz voor 2020 is vastgelegd door de NZa.

1 juli 2021

Bekijk de beleidsregel.

Wat moet u doen?

  • U kunt uw aanvraag voor vergoeding vanaf 1 juli 2021 indienen.
  • Indienen kan tot uiterlijk 30 november 2021.
  • U kunt gebruikmaken van het formulier ‘aangepaste compensatieregeling voor doorlopende kosten Mondzorg Wlz'.
  • Het formulier stuurt u naar: zorgaanbiederswlz@menzis.nl
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging.
  • Nadat wij de noodzakelijke berekeningen hebben uitgevoerd stemmen we het resultaat met u af.
  • Belangrijk: voor een juiste berekening van de vergoeding is het absoluut noodzakelijk dat u uiterlijk 31 augustus 2021 alle mondzorgdeclaraties (inclusief correcties) over 2019 én 2020 heeft ingediend.

Lees hieronder de antwoorden op belangrijke vragen

Kan ik mijn aanvraag ook na 30 november 2021 indienen?
Voor een aanvraag die later dan 30 november 2021 bij het zorgkantoor binnenkomt, kunnen we niet garanderen dat deze vóór de deadline van 31 december 2021 bij NZa kan worden ingediend. De NZa neemt geen aanvragen in behandeling die te laat bij hen binnenkomen.
Het is dus van belang dat u uw aanvraag op tijd (voor 30 november 2021) kenbaar maakt bij het zorgkantoor.

Moet ik ook een aanvraag indienen als ik al een beroep heb gedaan op een voorschot op de vergoeding doorlopende kosten?

Heeft u al een beroep gedaan op een voorschot op de vergoeding doorlopende kosten? Dan hoeft u bij ons geen aparte aanvraag meer in te dienen. Wij nemen u automatisch mee in de berekening van de vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg. We stemmen het berekende resultaat met u af. Wij zorgen er voor dat de NZa de ondertekende aanvraag op tijd ontvangt.

Welke declaraties moet ik indienen?

Voor een juiste berekening van de vergoeding is het absoluut noodzakelijk dat u uiterlijk 31 augustus 2021 alle mondzorgdeclaraties (inclusief correcties) over 2019 én 2020 heeft ingediend. Conform de beleidsregel (artikel 9) bevestigt u bij de ondertekening van de aanvraag richting de Nza dat u alle declaraties heeft ingediend. Eventueel later aangeleverde declaraties over 2019 en 2020 hebben gevolgen voor de uitkomst van een reeds vastgestelde berekening en (zullen) leiden tot aanpassing van de vergoeding.

Belangrijk:
Is er volgens u een specifieke of afwijkende situatie van toepassing, zoals benoemd in de beleidsregel, onder stap 1 van Artikel 5, neemt u dan – na het indienen van uw aanvraag – direct contact op met ons via zorgaanbiederswlz@menzis.nl.