Betere kwaliteit van informatie in verpleeghuiszorg met KIK-V

Samen de informatie-uitwisseling over de kwaliteit van verpleeghuiszorg verbeteren. Daarvoor staat het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Alle partijen die verantwoordelijk zijn voor goede verpleeghuiszorg, nemen hieraan deel. Waaronder ons Zorgkantoor.
28 juli 2021

Andere partijen zijn: ActiZ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland, Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut Nederland én verpleeghuiszorgaanbieders. Als ketenpartijen hebben we afspraken gemaakt over welke informatie we met elkaar delen én hoe, over peildata en over definities. Die afspraken zijn vastgelegd in het convenant van KIK-V.

Begin januari ondertekenden de ketenpartijen het convenant. Hiermee maken we de uitwisseling van informatie voorspelbaar, eenduidig en betrouwbaar voor iedereen. En dat zorgt voor betere kwaliteit van informatie en voor minder administratieve lasten.

Opstarthulp

Steeds meer zorgaanbieders starten met KIK-V. Het Zorgkantoor helpt ook graag andere aanbieders om een goede start te geven aan het programma. Dat doen we deze zomer tijdens online sessies. Adviseurs van KIK-V vertellen u dan heel veel meer over het programma. Wat houdt het in? Welke ervaringen hebben zorgaanbieders die er al mee werken? Hoe kan de implementatie eruitzien?

Voor wie en wanneer?

De digitale bijeenkomsten zijn interessant voor bestuurders van zorgorganisaties en voor beleidsfunctionarissen die zich bezighouden met de kwaliteitsinformatie in de verpleeghuiszorg.
In juli stonden de eerste 2 - waardevolle - sessies op het programma. In augustus volgen er nog 2:

Meer weten?

Wilt u nu alvast meer informatie over KIK-V? Of wilt u met een zelfscan te weten komen wat het programma voor uw organisatie oplevert? Bezoek dan eens de website van KIK-V.