Vanaf 2022: Nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders iWlz

Op 1 januari 2022 gaat de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. De Wtza-vergunning vervangt het systeem van de Wet toetreding zorginstellingen (Wtzi).

11 augustus 2021

Wijzigingen voor nieuwe én bestaande zorgaanbieders

De Wtza geeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders. Dit betekent dat er een aantal dingen veranderen. Bent u een nieuwe zorgaanbieder? Dan krijgt u bijvoorbeeld te maken met een meldplicht. Ook voor sommige bestaande zorgaanbieders kan er iets veranderen. Wilt u direct weten wat het voor uw situatie betekent en wat u moet regelen? Bekijk de informatie op toetredingzorgaanbieders.nl/Wat betekent de Wza voor mij?

De Wtza draagt bij aan verbeteren van de zorgkwaliteit

De nieuwe toetredingsregels dragen bij aan het verbeteren van de zorgkwaliteit. Door te voldoen aan de eisen van de Wtza laat een aanbieder zien dat hij staat voor goede zorg, dat hij transparant wil zijn naar alle betrokkenen en dat hij daarop kan worden aangesproken. Ook zijn ze verantwoordelijk voor een goed bestuur. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) zien hierop toe. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder.

Meer informatie

Meer informatie over de Wtza en de belangrijkste veranderingen leest u op: toetredingzorgaanbieders.nl.